Kodi i sjelljes për Imamët në një Xhami apo Qendër Islame – Bazuar në...

KODI I SJELLJES PËR IMAMËT NË NJË XHAMI APO QENDËR ISLAME Përkthyer nga Nisma për zhvillimin e predikuesve – thirrësve | Thirrja.org Burimi: Code of Conduct...

Pyetësor i shkurt vlerësues për punën e imamit provues ose atij të rregullt, vlerësim...

Pyetësor i shkurt vlerësues për punën e imamit, vlerësim në bazë të përshtypjes së xhematit   Sa i dijshëm është imami? (Në njohjen e...

Roli historik i institucionit të Alimit

Gjatë rrjedhës së historisë islame, institucioni i alimit - dijetarët luajtën një rol vendimtar në sigurimin e bazës ligjore, shpirtërore dhe normative për institucionet...

Çallma e Hoxhës – Justinian Topulli

Çallma apo turbani, siç e quajnë disa, është ajo copë, zakonisht e bardhë që mbështillet rreth festes, takijes apo kokës dhe që shërben si...

NUK ARRIHET DITURIA ME REHATINË E TRUPIT – Ibrahim es-Sekran

Kur Imam Muslim ibn Haxhaxh e përpilonte librin e tij, es-Sahih (االصحيح), i cili njëherit është krenari e këtij Ummeti, arriti tek hadithet e namazit, gjegjësisht...

Hoxhallarët dhe pushteti

Ngjarjet e ndodhura ne Komunitetin Musliman Shqiptar, dhe perfshirja e disa hoxhallareve ne to, kane ngjallur reagime te ndryshme dhe debate te shumta ne...

Më të lexuarat