Plotësimi i nevojave të gjeneratës 9/11 – Parandalimi dhe trajtimi i drogës

Çfarë mund të bëjnë komunitetet muslimane për të parandaluar dhe trajtuar përdorimin e drogës midis të rinjve muslimanë? Hyrje dhe Temat kryesore Hulumtimi parësor mbi përdorimin...

Kush është ‘Lideri Komunitar’? A je ti i tillë?

Si imamë dhe predikues fetarë angazhimi jonë qëndror është në shërbimin ndaj komunitetit, andaj edhe përgatitja jonë që të marrim përgjegjësin e liderit komunitar...

Kush mund të bëhet mbartës i dijes – Justinian Topulli

Dija për të cilën Allahu dhe i Dërguari i Tij na flasin shpesh, është dija për të cilën njeriu ka nevojë më tepër, dije...

Ajeti i dytë – Prof. Rudian Zekthi

Ajeti i dytë – Prof. Rudian Zekthi1.Një nga pohimet më të përsëritura në Kuran, është dëshmia e vetë Kuranit për veten se...

Plotësimi i nevojave të gjeneratës 9/11 – Ngritja e arsimit fetar

Cilat boshllëqe të njohurive bazë dhe edukatës rreth Islamit janë të rëndësishme për t'u mbushur për të rinjtë muslimanë amerikanë dhe cilat burime ekzistojnë...

Menaxhimi i fondit të xhamisë: çështje mbi llogaridhënien dhe kontrollet e brendshme

Abstrakt Ky studim synon të diskutojë çështjet në sistemet e menaxhimit të fondeve të xhamive, veçanërisht në lidhje me përgjegjshmërinë dhe praktikat e kontrollit të...

Më të lexuarat