Politika për mbrojtjen e fëmijëve

Çfarë është politika për mbrojtjen e fëmijëve? Politika për mbrojtjen e fëmijëve është një grup rregullash dhe udhëzimesh të krijuara për të mbrojtur fëmijët nga...

PËRSHKRIME TË PUNËS PËR POZITËN E IMAMIT PËR XHAMI APO QENDRA ISLAME

PËRSHKRIME TË PUNËS PËR POZITËN E IMAMIT PËR XHAMI APO QENDRA ISLAME Dokumente të gatshme dhe shumë të zgjeruara për tu përshtatur për çdo kontekst. Projekti...

MODELI I LIDERSHIPIT TË IMAMËVE NË MENAXHIMIN E XHAMISË I BAZUAR NË KOMPETENCA

MODELI I LIDERSHIPIT TË IMAMËVE NË MENAXHIMIN E XHAMISË I BAZUAR NË KOMPETENCA Hyrje Tema e lidershipit është jashtëzakonisht e njohur. Ajo është me interes në...

Kodi i sjelljes për Imamët në një Xhami apo Qendër Islame – Bazuar në...

KODI I SJELLJES PËR IMAMËT NË NJË XHAMI APO QENDËR ISLAME Përkthyer nga Nisma për zhvillimin e predikuesve – thirrësve | Thirrja.org Burimi: Code of Conduct...

Pyetësor i shkurt vlerësues për punën e imamit provues ose atij të rregullt, vlerësim...

Pyetësor i shkurt vlerësues për punën e imamit, vlerësim në bazë të përshtypjes së xhematit   Sa i dijshëm është imami? (Në njohjen e...

10 Standardet e Xhamisë Fener

Standardi Xhamia Fener, është krijuar si standard globale i xhamive. Këto janë standarde minimale që e bëjnë një xhami t’i shërbejë dhe ta ndriçojë...

Më të lexuarat