DUHET TË LËVIZIM, POR NË CILIN DREJTIM? (Pjesa e dytë)

2. Të kujtojmë fundin e udhëtimit tonë Progresi, siç u përmend më parë, nënkupton një lëvizje përpara; por nuk na tregon asgjë për drejtimin e...

KËSHILLA PËR MENDJEMPREHTËSI NË TË FOLUR

Për të tërhequr masën rreth veti, një ligjërues – folës ka nevojë të jetë edhe i shkathët dhe mendjemprehtë. Për të realizuar një gjë...

Nëse vëren tek fëmija yt atë që e urren, pendohu tek Allahu xh.sh.

»O ju që besoni! Ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, karburante (lëndë djegëse) të të cilit janë njerëzit dhe gurët, dhe të...

UDHËZIME PRAKTIKE PËR MISIONARIN MUSLIMAN

Thirrja në fenë e Allahut mbase është edhe art. Të thërrasësh në fenë e Allahut, përveç që është përgjegjësi, si urdhër hyjnor, po kështu,...

Përfaqësuesi i dijes, thirrjes në Fenë e Allahut dhe brezi i ardhshëm!

Prej mirësive të Allahut të Lartësuar ndaj njerëzve në përgjithësi dhe në veçanti ndaj nxënësve të dijes, ndaj çdo kujt që e do...

12 KËSHILLA PËR IMAMËT SE SI TI NDIHMOJNË NJERËZIT E VARFËR DHE ATA NE...

Imamët kanë një rol të rëndësishëm në ofrimin e ndihmës të varfërve dhe nevojtarëve të komuniteteve të tyre. Nëse je imam, ka një sërë...

Më të lexuarat