Plotësimi i nevojave të gjeneratës 9/11 – Ngritja e arsimit fetar

Cilat boshllëqe të njohurive bazë dhe edukatës rreth Islamit janë të rëndësishme për t'u mbushur për të rinjtë muslimanë amerikanë dhe cilat burime ekzistojnë...

Menaxhimi i fondit të xhamisë: çështje mbi llogaridhënien dhe kontrollet e brendshme

Abstrakt Ky studim synon të diskutojë çështjet në sistemet e menaxhimit të fondeve të xhamive, veçanërisht në lidhje me përgjegjshmërinë dhe praktikat e kontrollit të...

Modeli i matjes së performancës së xhamive

Abstrakt Objektivi kryesor i këtij studimi është të krijojë një model të matjes së performancës për xhamitë. Meqenëse modelet ekzistuese për performancën e xhamive nuk...

Xhamia dhe bota e biznesit

– Xhamia dhe largpamësia Biznesi është krijuar për të fituar dhe jo për të humbur. Në mënyrë të ngjashme, qëllimi i Islamit është të fitojë...

Islami, Xhamia dhe Menaxhimi

- Nevoja për ekuilibër Islami është një fe holistike, e cila përfshin të gjitha aspektet e jetës, qofshin ato politikë, ekonomi, shkencë, fe, moral, ligj...

POZITA E IMAMIT

Një pasqyrë e përgjithshme Pozita e imamit është ndër pozitat më të rëndësishme të shoqërisë islame, ky fakt është një indikator më shumë që të...

Më të lexuarat