Shkaqet e arritjes së suksesit në thirrje në fenë e Allahut

Një prej shkaktarëve të arritjes së suksesit dhe të rezultateve pozitive në fushën e përhapjes së fesë së Allahut, mes të tjerash është që...

Për hoxhallarët dhe përfaqësuesit e fesë – Nga Genc Plumbi

Mos u bëni si Beni Israilët për të cilët Allahu a.xh. tha: “...A po e ndërroni atë që është më e ulët në vend...

Prijësi i ditur, shpëtim për xhematin…

nga hoxhë Justinian Topulli Nga Prijësi i Besimtarëve Omer ibn Hatab (radijAllahu anhu) përcillet se ka thënë: “Përnjëmend nuk ka Islam pa xhemat, dhe nuk ka...

Largimi nga e keqja është obligim – Justinian Topulli

Ashtu siç njeriu justifikohet për mosveprimin e tij në rast pamundësie, ashtu dhe ngarkohet me faj dhe gjynah për mosveprim në rast mundësie. Allahu na...

Madhështia e mimberit të xhumasë

Xhamia ka shenjtërinë e saj, hytbeja e xhumasë ka rolin e saj reformues, ndërsa hatibi ka madhështinë e tij, i cili kërkon nga xhemati...

Hape zemrën ndaj Kuranit këtë Ramazan: lexo, memorizo dhe kupto

  “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e...

Më të lexuarat