Konventa e Këshillit të Europës “Për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi seksual dhe abuzimi...

Konventa e Këshillit të Europës “Për mbrojtjen e  fëmijëve nga shfrytëzimi seksual dhe abuzimi seksual”  Lanzarote, 25.10.2007   Preambula Vendet anëtare të Këshillit të Europës dhe vende të tjera...

BESËLIDHJA PËR TË DREJTAT E FËMIJËS NË ISLAM – Konventa e Organizatës për Bashkëpunim...

* Në fund të tekstit mund ta shkarkoni në formatin PDF BESËLIDHJE PËR TË DREJTAT E FËMIJËS NË ISLAM Shtetet palë të këtij pakti, Duke besuar se...

Pakti i Medinës

Pakti i Medinës përbën themelin e shtetit të të drejtave civile dhe kushtetutën e parë civile në Islam, si dhe tregon për largpamesinë dhe...

Karta e Medinës dhe vlera e saj me rastin e 10 Dhjetorit, Ditës ndërkombëtare...

KARTA E MEDINES: TË DREJTAT E NJERIUT DHE VLERA INTEGRUESE-Çka paraqet “Karta e Medines”?“Karta e Medines” është një dokument historik i cili është përpiluar...

Konventa Europiane “Mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve”

Konventa Europiane “Mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve” Konventa Europiane “Mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve”  Strasburg, 25.1.1996     Hyrje Shtetet anëtare të Këshillit të Europës dhe shtetet...

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS E KOMBEVE TË BASHKUARA

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989   PREAMBULA   Shtetet Palë në...

Më të lexuarat