Karta e Medinës dhe vlera e saj me rastin e 10 Dhjetorit, Ditës ndërkombëtare...

KARTA E MEDINES: TË DREJTAT E NJERIUT DHE VLERA INTEGRUESE-Çka paraqet “Karta e Medines”?“Karta e Medines” është një dokument historik i cili është përpiluar...

Konventa Europiane “Mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve”

Konventa Europiane “Mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve” Konventa Europiane “Mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve”  Strasburg, 25.1.1996     Hyrje Shtetet anëtare të Këshillit të Europës dhe shtetet...

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS E KOMBEVE TË BASHKUARA

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989   PREAMBULA   Shtetet Palë në...

Deklarata e Kajros e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të Drejtat e Njeriut (Rish....

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit Deklarata e Kajros e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të Drejtat e Njeriut (Verzioni i rishikuar me 28 Nëntor...

LISTA THEMELORE PËR ORGANIZIMIN E AKTIVITETIT TË THIRRJES

Aktivitetetet bazë për çdo entitet që dëshiron të merret me thirrje. Më poshtë gjeni një listë e cila ju ndihmon të orientoheni për të nisur...

DEKLARATA E PËRGJITHSHME MBI TË DREJTAT E NJERIUT

Më 10 dhjetor të vitit 1948, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nxori dhe shpalli Deklaratën e Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut,...

Më të lexuarat