Kur punoni nga shtëpia, mbajtja e produktivitetit është një sfidë e madhe.

Ka kaq shumë gjëra rreth shtëpisë gjatë gjithë ditës që mund të prishin ekuilibrin që përpiqeni aq shumë ta ruani. Muaji i bekuar i Ramazanit është afër dhe me të vijnë edhe më shumë përgjegjësi, duke pasur parasysh obligimet specifike që duhet të përmbushim.

“O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat.” (Surja Bekare, ajeti 183)

Gjatë këtij muaji të bekuar, myslimanët në mbarë botën angazhohen në ibadet që përfshin agjërimin dhe kërkimin e mëshirës dhe faljes së Allahut. Çelësi për të mbajtur një orar të rregullt pune dhe për të përmbushur detyrimet tuaja fetare është përgatitja. Në vazhdim do t’i sjellim 5 këshilla për të ndihmuar profesionistët e zënë dhe familjet e tyre të përgatiten për një Ramazan produktiv dhe të suksesshëm.

  1. Vendosni qëllime të qarta së bashku me hapa të veçantë veprimi

Kam vendosur disa synime shpirtërore shumë specifike rreth qëllimeve të mia të biznesit në shtëpi gjatë muajit të Ramazanit. Disa janë qëllime ditore si përpjekja për të qenë në kohë për çdo namaz, leximi i së paku një xhuz të Kuranit në ditë ose pjesëmarrja në namazet e teravive të natës. Qëllimet javore mund të përfshijnë kufizimin e aktiviteteve të humbjes së kohës, të tilla si koha e kaluar në kompjuter dhe shikimi i televizorit. Qëllimet mujore mund të jenë më afatgjata si korrigjimi i një tipari negativ të karakterit ose organizimi i një iftari në shtëpinë tuaj. Qëllimet tuaja duhet të jenë specifike, realiste dhe të matshme në një farë mënyre për të ndihmuar në matjen e përparimit tuaj drejt përmbushjes së qëllimit.

Një strategji për t’ju ndihmuar në përmbushjen e një qëllimi siç është leximi i të gjithë Kuranit është të hartoni procesin tuaj të planifikuar nga fillimi në fund. Shikoni kalendarin tuaj dhe kuptoni se sa kohë do t’ju duhet për të lexuar të gjithë Kuranin deri në fund të Ramazanit. Ka 30 xhuze dhe 30 ditë të Ramazanit, prandaj shkruani zotimin tuaj për të lexuar një xhuz në ditë. Është e rëndësishme që në fakt ta shkruani ose planifikoni këtë kohë në kalendarin tuaj, sepse kjo ndihmon në përforcimin e angazhimit tuaj për të arritur qëllimin tuaj.

  1. Planifikoni më heret

Ekziston një thënie e vjetër: “Dështimi për të planifikuar është planifikimi për të dështuar.” Mendoni për gjithçka që dëshironi të arrini gjatë ditës dhe krijoni një plan për ta realizuar atë. Bëni një listë të thjeshtë të gjërave që do t’i bëni që përfshin gjithçka që dëshironi të arrini për ditën dhe javën. Për shembull, planifikimi i vakteve ushqimore një javë ose më shumë paraprakisht mund të jetë i dobishëm – veçanërisht nëse mund ta dyfishoni recetën në mënyrë që një vakt të ruhet në frigorifer për ato ditë jashtëzakonisht të vështira. Ju mund të planifikoni një javë vakte të shëndetshme, të ekuilibruara për syfyr dhe iftar, në mënyrë që të mos përpiqeni për idetë e vakteve të syfyrit dhe iftarit në minutën e fundit.

  1. Jepini prioritet detyrave tuaja

Kur krijoni listën tuaj të përditshme të gjërave që keni për të bërë, jepni përparësi çdo detyre bazuar në rëndësinë e saj. Menaxhimi i secilës detyrë sipas rëndësisë do t’ju sigurojë të lini kohë të mjaftueshme për të trajtuar detyrat e ngutshme në kohën e duhur. Nëse është e nevojshme, mund të bllokoni intervale kohore gjatë gjithë ditës për të kryer disa detyra. Një miku im i referohet kësaj si “bllokim i kohës” dhe është jashtëzakonisht efektiv. Duke ditur se keni një kohë të caktuar për të punuar në një detyrë mund të bëjë mrekulli për eliminimin e shpërqendrimeve dhe rritjen e produktivitetit.

Filloni duke bërë një listë të të gjitha aktiviteteve që duhet të kryeni gjatë ditës. Detyrat nuk duhet të renditen në ndonjë renditje të veçantë. Më pas, caktoni një shkronjë për secilën detyrë në një shkallë “A” – “D” duke treguar përparësinë. Për shembull, ju mund të vendosni një “A” krahas detyrës për të zgjuar familjen tuaj për syfyr dhe namaz të sabahut; dhe caktoni një “D” për vendosjen e rrobave në tharëse sepse kjo detyrë mund të shtyhet për më vonë pa pasoja të rënda. Të nesërmen, krijoni një listë të re. Ju mund të vendosni t’u jepni detyrave të paplotësuara një prioritet më të lartë se sa keni bërë një ditë më parë.

  1. Mbani familjen tuaj nën kontrollë

Vendosni kufij të qartë me familjen tuaj gjatë orarit të punës në mënyrë që të mos shqetësoheni. Nëse të ardhurat tuaja kontribuojnë në shpenzimet e jetesës së familjes suaj, do t’ju duhet të përmbushni efektivisht detyrimet tuaja të punës gjatë Ramazanit, në mënyrë që të mund të përmbushni edhe detyrimet tuaja shpirtërore dhe qëllimet personale që i vendosni vetes.

Të ulesh me familjen për të diskutuar planet për përgatitjen dhe pjesëmarrjen në Ramazan është një ushtrim i mrekullueshëm për t’i ndihmuar të gjithë. A ka fusha specifike për të cilat shpresoni të punoni për t’i përmirësuar gjatë Ramazanit, të tilla si kontrolli i gjuhës dhe temperamentit apo bartja e fjalëve dhe përgojimi? Kjo është një kohë e mirë për të vlerësuar karakterin tonë dhe për të marrë parasysh çdo përmirësim të karakterit tonë. Diskutoni skenarët e shumtë që mund të dalin (të tilla si puna me bashkëpunëtorë që bartin fjalë) dhe ndihmoni në zhvillimin e strategjive për t’i shmangur ose udhëzuar ata. Përfshirja e të gjithëve rrit entuziazmin dhe përforcon qëllimet e secilit individ dhe familjes si tërësi.

  1. Ndalo zvarritjen dhe thjesht bëje!

Kur jeta juaj është një stuhi aktivitetesh dhe Ramazani është kaq afër, është kaq e lehtë të vazhdosh ta shtysh planifikimin për më vonë; por para se ta kuptoni, dita e parë e agjërimit do të ketë mbërrijtur! I Dërguari i Allahut ﷺ:

“Kur fillon muaji i Ramazanit, dyert e Xhenetit hapen dhe dyert e Xhehenemit mbyllen dhe shejtanët lidhen me zinxhirë.” (Buhariu)

Nuk është ende shumë vonë! Përfitoni plotësisht nga ky muaj i bekuar dhe planifikoni më herët për një Ramazan produktiv dhe të suksesshëm, në mënyrë që të korrni shpërblimet që Allahu ka lejuar me mëshirën e Tij të pafund.

  • Ndani detyrat në hapa më të vegjël, në mënyrë që të mos duken aq të pakapërcyeshme.
  • Hartoni një afat kohor për çdo qëllim me një afat të caktuar.
  • Kaloni kohë me të tjerët që ju frymëzojnë të përmirësoheni dhe të veproni.
  • Ndani qëllimet tuaja me të tjerët – ata do të pyesin për përparimin tuaj, gjë që ju ndihmon të qëndroni në këmbët tuaja.
  • Angazhohuni për të ndërmarrë veprime. Qëllimet tuaja nuk kanë asgjë nëse nuk ndërmerrni hapat e nevojshëm për të arritur rezultatin e dëshiruar.

Jo më zvarritje – filloni të përgatiteni sot!

Lexoni pjesët e tjera të kësaj serie: Pjesa I | Pjesa II | Pjesa III | Pjesa IV

Karim El-Sajed

Përktheu:

Nisma për zhvillimin e predikuesve – thirrësve | Thirrja.org