Ditët e Ramazanit mund të jenë ditët më dramatike të jetës së një myslimani, nëse dimë se çfarë të bëjmë me to. Gjatë gjithë kësaj serie pesë pjesësh, inshaAllah do të ndajmë me ju shumë këshilla dhe teknika për ta bërë këtë Ramazan për ju si më të mrekullueshmin ndonjëherë! Në artikullin e sotëm, shpresoj t’ju tregoj se Ramazani ia vlen të përgatiteni, sa më shpejt dhe sa më heret që të jetë e mundur!

Ramazani mund të jetë periudha më e dobishme e vitit, nëse dimë ta vlerësojmë atë. Le të bëjmë një llogaritje të vogël për të vënë në perspektivë sasinë e bekimeve dhe shpërblimeve që mund të merren. Profeti ﷺ ka thënë: “Kushdo që përpiqet t’i afrohet Allahut duke kryer ndonjë vepër të mirë në këtë muaj, do të ketë shpërblim të tillë sikur të kishte kryer një farz në çdo kohë tjetër të vitit. Dhe kushdo që kryen një farz, për të do të ketë shpërblim shtatëdhjetëfish në çdo kohë tjetër të vitit.” (Ibn Huzejme & Bejheki).

Imagjinoni të merrni një shumëfish prej 70 herë më shumë vepra të mira për të bërë diçka që bëni zakonisht, merreni shembull namazin e akshamit. Tani, kombinoni atë fakt mahnitës me hadithin vijues: “Çdo vepër e mirë shpërblehet me dhjetëfishin e llojit të saj, deri në shtatëqind herë” (Muvata i imam Malikut)

Në varësi të nivelit të sinqeritetit dhe përkushtimit, ju mund të merrni një shpërblim deri në 700 herë për kryerjen e të njëjtit veprim. Kjo, natyrisht, ka të bëjë me sinqeritetin e aktit. Në Ramazan, kjo është shumë më e lehtë për t’u arritur, pasi shejtanët (shejtinët) janë të lidhur me zinxhirë, siç ka thënë Profeti ﷺ: “Kur fillon muaji i Ramazanit, dyert e Xheneti hapen dhe dyert e Xhehenemit mbyllen dhe shejtanët janë të lidhur me zinxhirë.” (Sahih el-Buhari)

Kombinoni këta dy shumëzues me sa vijon për ndikim maksimal, Profeti ﷺ ka thënë: “Namazi me xhemat është njëzet e pesë herë më i vlefshëm se namazi i cilitdo prej jush vetmas” (Sunen Ibn Maxhe)

Pra, nëse i falni ato 3 rekate të akshamit në xhemat (gjë që ka shumë mundësi gjatë Ramazanit), ato vlejnë 70 x 700 x 25 = 1,225,000! Mbi një milion herë më shumë! Shikoni mëshirën e Allahut të Madhërishëm! Le të punojmë shumë për t’u përgatitur për të korrur shpërblimet e mahnitshme të këtij muaji!

Bekimet e fshehta të Allahut të Lartmadhëruar nuk mund të përcaktohen

Ekziston një dinamikë tjetër në lojë përveç matematikës. Është një dhuratë e fshehur nga Allahu i Madhërishëm që Ai u jep përparësi disa ditëve, netëve ose muajve. Duke ditur se Ramazani, për shembull, ka shpërblime të tilla mahnitëse që lidhen me të, na inkurajon që të përpiqemi më shumë se kurrë gjatë këtij muaji. Papritur në ditën e parë të Ramazanit, ne jemi në gjendje të bëjmë shumë më tepër se sa kemi bërë gjatë gjithë vitit.

Kjo karakteristikë e fesë sonë na ndihmon të kuptojmë gjatë këtij muaji se kemi shumë më tepër potencial sesa mund të kishim menduar. Më lejoni të shpjegoj. Allahu i Madhërishëm e var shpërblimin masiv përpara nesh dhe ne punojmë më shumë se kurrë më parë për t’i arritur ato bekime. Kjo tregon për ju dhe mua (sepse Allahu tashmë e di) se sa shumë mund të arrijë secili prej nesh me të vërtetë! Lexuesit e mi të dashur, Allahu i Madhërishëm beson në ne më shumë se ne në veten tonë. Dhurata e Ramazanit na lejon ta shohim vetë. Ai na tregon se ne mund të ndryshojmë. Sjellja jonë mund të jetë më ndryshe në këtë muaj sesa gjatë gjithë vitit. Madje edhe djajtë i ka lidhur që t’a kemi rrugën më të lehtë drejt bekimeve hyjnore.

Ramazani është sinonim i ndryshimit

Hapi i parë për të ndryshuar, është të besojmë se ne mund të ndryshojmë, dhe Allahu i Madhërishëm e bën të qartë këtë gjatë këtij muaji. Në fakt, fjala Ramazan vjen nga rrënja “Ramada”, që do të thotë vapë e fortë. Si një ish-inxhinier, mund t’ju them se nxehtësia e fortë mund të përdoret për të lakuar dhe formuar metalet më të forta. Si lidhet kjo me Ramazanin në fenë tonë? Është një kohë që ne çdo vit të riformojmë jetën tonë në çfarëdo forme që duam. Pavarësisht se sa i vendosur jeni në zakonet tuaja të këqija, vapa e Ramazanit mund t’ju ndryshojë për mirë, inshaAllah.

Kjo është arsyeja pse Allahu i Madhërishëm thotë në Kuran se qëllimi i agjërimit është arritja e takvasë (devotshmërisë):

“O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat.” (Surja Bekare, ajeti 183)

Nëse Allahu i Madhërishëm na ka dhënë Ramazanin që të mund të kemi takva (devotshmëri), atëherë cili është përkufizimi i vërtetë i takvasë? Fatkeqësisht, kam qenë në shumë ligjërata dhe hutbe ku është përkthyer gabimisht si vetëdije për Zotin. Ky është një efekt i takvasë, por nuk është përkufizimi themelor. Fjala vjen nga rrënja “waqa”, që do të thotë të mbrohesh ose të ruhesh. Përkufizimi i duhur i takvasë është të mbroheni nga pakënaqësia e Allahut të Madhërishëm, duke bërë atë që Ai ka urdhëruar dhe duke iu shmangur asaj që Ai ka ndaluar.

Agjërimi i Ramazanit të ndihmon të përmirësosh sjelljen tënde për të qenë në përputhje me atë që dëshiron për ty Allahu i Madhërishëm. Nuk është rastësi që Allahu e bëri Ramazanin një muaj të gjatë. Psikologët, neuroshkencëtarët dhe ekspertët e zhvillimit personal bien dakord se koha minimale e nevojshme për të bërë (ose për të hequr) një zakon është midis 21-28 ditëve: rreth një muaj hënor. Allahu i Lartësuar na ka dhënë një mundësi vjetore falas për të krijuar ndryshime në jetën tonë. Kur keni një perspektivë afatgjatë, ju jeni në gjendje të ndërtoni nga një Ramazan në tjetrin, duke u përpjekur çdo vit të bëheni më të mirë e më të mirë.

Kështu, ne mund të kuptojmë kur dëgjojmë se shokët e të Dërguarit të Allahut ﷺ përgatiteshin për Ramazan gjashtë muaj përpara dhe gëzonin efektet e tij gjashtë muaj më pas. I gjithë viti i tyre rrotullohej rreth Ramazanit: Fillimisht përgatiteshin për të korrur shpërblimet maksimale dhe më vonë duke shijuar përfitimet e punës së tyre të palodhur. Në këtë seri, shpresoj t’ju ndihmoj të ndryshoni kalendarin tuaj për të bërë të njëjtën gjë, inshaAllah.

Si saktësisht mund ta bëjmë këtë?

Çdo iniciativë e suksesshme, Ramazan apo tjetër, ka tre P të rëndësishme:

 • Planifikimi

Udhëzime dhe procedura të shkruara për të arritur rezultatin e synuar. Ne do të shpenzojmë shumë kohë duke përshkruar se si ta bëjmë këtë siç duhet.

 • Përgatitja

Mbledhja e të gjitha materialeve dhe sistemeve të nevojshme për të ekzekutuar planin. Artikujt tjerë do të kenë shumë hapa veprimi dhe burime për t’ju ndihmuar të përgatiteni.

 • Praktika

Filloni të ekzekutoni planin gjatë një periudhe përpara gjësë reale. Duket e pamundur që kjo të zbatohet për Ramazanin, por “I Dërguari i Allahut nuk agjëroi në asnjë muaj të vitit më shumë se sa në Shaban.” (Sunen en-Nisa’i). Është si ngritja e peshave: Kur praktikoni gjatë Shabanit dhe muajve të tjerë, është si të ngrini peshë shumë më të rëndë. Por kur vjen Ramazani, shejtanët lidhen me zinxhirë dhe barra lehtësohet, duke e bërë shumë më të lehtë ngritjen e së njëjtës peshë, madje edhe rritjen e kapacitetit tuaj maksimal!

Fillimi i këtij procesi sa më shpejt që të jetë e mundur do t’ju japë kohë të mjaftueshme për të planifikuar, përgatitur dhe praktikuar, në mënyrë që të keni Ramazanin më të mrekullueshëm ndonjëherë!

Ide për synime këtë Ramazan

Këtë Ramazan, angazhohuni për qëllimet dhe synimet tuaja për këtë muaj. Kini kujdes, përderisa Ramazani ka të bëjë me afrimin me Allahun e Madhërishëm dhe për të reformuar veten, nuk është koha për të qenë murg (që është vetëm në 10 netët e fundit (I’tikafi)). Në vend të kësaj, përpiquni të diversifikoni portofolin tuaj të synimeve dhe të krijoni një platformë nisëse për zakone të reja që mund t’i çoni përpara gjatë gjithë vitit. Këtu janë disa ide në fusha të ndryshme të adhurimeve për të vendosur synime për këtë Ramazan.

 • Namazet

Farzet: Pesë herë në ditë, një domosdoshmëri absolute! Kjo është një kohë e shkëlqyer për t’u përqendruar në namazin e sabahut nëse keni vështirësi me të.

Sunetet: Përpiquni të arrini sa më shumë nga 12 rekatet sunet gjatë ditës.

Namazi Duha: Ky namaz para drekës është një zakon i madh për t’a zhvilluar këtë Ramazan.

Teravitë: Nuk ka asgjë më të rëndësishme në Ramazan sesa falja e teravive! Vetëm mos harroni se përparësia është falja e namazit të jacisë në xhami, edhe mbi teravitë.

Vitri: Profeti ﷺ nuk e la kurrë këtë namaz, edhe kur ishte në udhëtim. Me imamin që zakonisht e udhëheq këtë lutje pas teravive, është një mënyrë e shkëlqyer për të filluar t’i inkorporoni këto namaze në jetën tuaj!

Tehexhud (namazi i natës): Në 10 netët e fundit, falni shumë namaz nate në përpjekje për të arritur natën e kadrit. Ky mund të jetë një shans i shkëlqyeshëm për të filluar përfshirjen e tehexhudit në rutinën tuaj edhe jashtë Ramazanit.

Në xhami: Këtë Ramazan, shiko nëse mund të ndjekësh rregullisht namazet në xhami, veçanërisht namazet farze.

Nafilet: Mos u kufizo me namazet që i kam përmendur më lart. Mos ngurroni të falni sa më shumë namaze vullnetare sa të dojë zemra juaj!

 • Kurani

Lexojeni qoftë edhe në gjuhën tuaj: Gjëja më e rëndësishme me Kuranin është ta kuptoni atë në mënyrë që të ndjeni ndikimin që mund të ketë në zemrën tuaj. Nëse kjo do të thotë ta lexoni në gjuhën tuaj, ju këshilloj t’i jepni përparësi kësaj. Mund t’ju ndihmojë të kuptoni se çfarë po recitohet gjatë teravive. Por mos e lini pas dore mësimin e arabishtes në mënyrë që ta kuptoni atë në gjuhën në të cilën është shpallur.

Lexojeni në arabisht: Edhe nëse nuk mund ta kuptoni plotësisht, ka bekime të panumërta në leximin e Kuranit në arabisht, për të mos përmendur shpërblimin. Madje mund t’ju frymëzojë të vazhdoni mësimin e gjuhës arabe!

Dëgjojeni në arabisht: Çdokush ka recituesin e tij/saj të preferuar dhe ky është muaji i përsosur për t’u përpjekur të dëgjoni sa më shumë Kuran. Personalisht përpiqem të bëj të paktën një hatme (lexim të plotë) të Kuranit vetëm duke dëgjuar në makinë ose në punë, për shembull.

Mësimi përmendësh dhe përsëritja: Shumë njerëz studiojnë dhe mësojnë përmendësh Kuranin jashtë Ramazanit, por të gjithë do të pajtohen se Ramazani është një nga kohët më të mira për të përsëritur dhe mësuar përmendësh më shumë nga libri i Allahut të Madhërishëm. Mos ngurroni të përzieni këtë qëllim me qëllimet e tjera të Kuranit.

 • Adhurimet e përgjithshme

I’tikafi: ﷺ mbyllej në xhami dhe nuk dilte gjatë 10 netëve të fundit për të maksimizuar produktivitetin dhe ibadetin e tij. Ky është një akt unik i adhurimit që zakonisht nuk kryhet jashtë Ramazanit, prandaj sigurohuni që të përfitoni prej tij.

Duaja: Kur e bëri agjërimin obligim për ne në suren Bekare, Allahu i Madhërishëm përmendi një ajet (186) që pothuajse duket i pavend (Zoti na ruajtë). Ndërsa në mes të përshkrimit të agjërimit, Allahu befas ndërron marshin, duke thënë:

“Kur robërit e Mi (besimtarë) të pyesin për Mua, (thuaju se) Unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit, kur ai më lutet Mua. Prandaj, le t’i përgjigjen thirrjes Sime dhe le të më besojnë Mua, për të qenë në rrugë të drejtë.” (Surja Bekare, ajeti 186)

Kjo tregon lidhjen e duasë me këtë muaj të bekuar. Në një artikull të mëvonshëm, do të ndajmë 8 duatë që ju nevojiten për t’i bërë këtë Ramazan, inshaAllah.

Dhikri (Përmendja e Allahut): Ka shumë lloje të dhikreve që duhen bërë, duke përfshirë ato të mëngjesit dhe të mbrëmjes, para gjumit dhe pas zgjimit, istighfari, tesbihi, etj. E rëndësishme është që ju të zgjidhni një qëllim dhe t’i përmbaheni atij.

Meditimi: Kalimi i kohës në meditim gjatë itikafit mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të goditur dy zogj me një gur dhe për të kaluar pak kohë duke menduar për Fuqinë Madhështore të Allahut të Madhërishëm.

Daveti: Edhe pse Ramazani nuk është në të vërtetë një muaj daveti, ai mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për ata prej nesh që nuk jetojnë në vendet me shumicë myslimane për të shpjeguar këtë muaj të bukur dhe traditat që praktikojmë.

 • Përvoja sociale

Ramazani është një përvojë e pamohueshme sociale. Nga iftaret në grup deri teknamazet me xhemat në xhami, çdo natë shihni njerëz. Përdoreni këtë si një kohë për t’u lidhur me familjen tuaj gjatë iftarit në mënyrë që ata të ndjejnë bekimet e Ramazanit. Mundohuni të kontaktoni edhe miqtë e vjetër.

 • Aspekti fizike

Mora ndihmën e gruas sime, një eksperte e të ushqyerit dhe fitnesit, për të shkruar këtë pjesë:

Hidratimi: Sfida numër një në Ramazan gjatë verës është se ditët e gjata nuk lejojnë kohë të mjaftueshme për t’u hidratuar. Shumë njerëz gabimisht përqendrohen në ndjenjën e urisë, kështu që hanë pa masë pa e kuptuar se janë në të vërtetë të etur. Vendosni një sasi të synuar uji për të pirë çdo ditë dhe mbani me vete një shishe uji kudo që shkoni, për t’u siguruar që të pini një sasi të mjaftueshme gjatë periudhës pas iftarit deri në syfyr.

Pushimi: Agjërimi i gjatë mund t’ju lodhë vërtet, veçanërisht nëse jeni të dehidratuar. Prandaj, duhet të vendosni objektiva për sasinë e pushimit që merrni çdo ditë dhe natë. Ndoshta duhet të planifikoni të bëni një sy gjumë ose të rregulloni orarin tuaj për të përshtatur një model tjetër gjumi.

Dieta: Llojet e ushqimeve që hani do të kenë një ndikim dramatik në sasinë e energjisë afatgjatë që keni gjatë ditës dhe natës. Mos e teproni gjatë iftarit pasi do t’ju bëjë të ndiheni më pak energjikë dhe më të fryrë.

Suplementet: Është mjaft sfiduese jashtë Ramazan për të marrë të gjitha lëndët ushqyese që trupi ynë ka nevojë. Merrni parasysh marrjen e suplementeve dhe vitaminave për të ndihmuar në kapërcimin e hendekut, pasi të konsultoheni me mjekun tuaj nëse është e nevojshme. Kohët e fundit kam marrë gjithashtu shumë lëngje. Është një mënyrë efikase për të marrë shumë lëndë ushqyese në një kohë të shkurtër. Gjithashtu jep shumë energji! Unë e rekomandoj shumë!

Fitnesi: Disa thonë se Ramazani është një kohë për të pushuar ose larguar në tërësi nga fitnesi. Shumë në fakt shtojnë peshë gjatë Ramazanit për shkak të të ngrënit të tepruar gjatë natës. Por ekspertët e vërtetë të fitnesit në fakt thonë se Ramazani është koha për të arritur sukses masive në fitnes!

 • Agjërimi

Besoni apo jo, mund të keni synime edhe për llojin e agjërimit që po bëni. Imam Gazaliu Allahu e mëshiroftë tha se agjërimi ka tre nivele. Cilin synoni këtë vit? Mos u shqetësoni, ju gjithmonë mund të ndryshoni qëllimin tuaj në Ramazanin e ardhshëm!

Niveli 1: Agjërimi nga ushqimi, pijet dhe akti intim gjatë orëve të ditës.

Niveli 2: Agjërimi nga kryerja e veprimeve të këqija dhe të ndaluara.

Niveli 3: Agjërimi nga mendimet e liga.

 • Aspekti financiar

Lëmosha: “Profeti ishte më bujari nga të gjithë njerëzit, dhe ai bëhej më bujar në Ramazan…[ai] ishte më bujar se era e shpejtë” (Sahih el-Buhari)

Sponzorizimi i iftareve: Një mënyrë e shkëlqyer për të korrur shpërblimet e mundit të dikujt tjetër është të ushqesh atë që agjëroi. A keni një objektiv për numrin e iftareve që dëshironi të organizoni në shtëpinë tuaj? Po në lidhje me sponsorizimin e iftareve në xhaminë lokale?

Zekati: Shumë njerëz e përdorin Ramazanin si një kohë për të kujtuar për të dhënë zekatin e tyre. Sigurisht që ky do të jetë një objektiv që kërkon përgatitje dhe planifikim!

Sadakaj e fitrit: Të gjithë duhet ta paguajnë këtë sadaka në një mënyrë ose në një tjetër, prandaj bëjeni nijetin që tani dhe sigurohuni që ta paguani atë sa më shpejt që të jetë e mundur.

 • Umreja

Çfarë qëllimi i mrekullueshëm, falja e teravive në Qabe dhe kryerja e umres në të njëjtën kohë! Nuk e kam pasur nderin ta bëj këtë gjatë Ramazanit më parë, por lutem që të mundem një nga këto ditë, inshaAllah.

 • Akhlaku – aspekti moral

E fundit, por jo më pak e rëndësishme, Ramazani është një kohë e shkëlqyer për të rishikuar karakterin tuaj dhe për të parë se cilat fusha kanë nevojë për përmirësim. Ju mund të vendosni synime për disa tipare të karakterit si besnikëria, përulësia, mirësia, durimi, modestia, besueshmëria, mëshira ose ndonjë virtyt tjetër i lavdëruar. Ju gjithashtu mund të vendosni synime për të kontrolluar zemërimin tuaj apo edhe për të vizituar të sëmurët.

 • Hapat e Veprimit

Shkruani deklaratën tuaj të qëllimit për të bërë punën e nevojshme për të pasur Ramazanin tuaj më të mrekullueshëm ndonjëherë!

Ndani 30 minuta me veten tuaj për të menduar për këto fusha objektivash dhe krijoni listën tuaj me të paktën 15 qëllime.

Ndani këtë artikull me miqtë dhe familjen dhe filloni një diskutim me ta për qëllimet tuaja për këtë Ramazan.

Lexoni pjesët e tjera të kësaj serie: Pjesa II | Pjesa III | Pjesa IV | Pjesa V

Karim El-Sajed

Përktheu:

Nisma për zhvillimin e predikuesve – thirrësve | Thirrja.org