RAPORTET E NJERËZVE ME KUR’ANIN FAMËLARTË

Dijetarët, si në të kaluarën, si tani, diskutojnë për shkaqet pse një grup i besimtarëve qëndrojnë indiferentë ndaj Kur’anit dhe mësimeve të tij.Vërtet, sikur...

Prijësi i ditur, shpëtim për xhematin…

nga hoxhë Justinian Topulli Nga Prijësi i Besimtarëve Omer ibn Hatab (radijAllahu anhu) përcillet se ka thënë: “Përnjëmend nuk ka Islam pa xhemat, dhe nuk ka...

Zanafilla e medreseve në trojet shqiptare

Me shtrirjen e mejtepeve gjithandej trojeve shqiptare, lindi nevoja edhe për hapjen e medreseve të cilat ishin shkolla të mesme po ashtu fetare. Për...

OBLIGIMET E MËSUESIT (HOXHËS) NDAJ NXËNËSIT (TALEBES)

Mësuesi duhet të ketë mëshirë të madhe ndaj nxënësve dhe duhet t’i konsiderojë ata si fëmijët e tij. Ai nuk duhet të kërkojë shpërblim...

Largimi nga e keqja është obligim – Justinian Topulli

Ashtu siç njeriu justifikohet për mosveprimin e tij në rast pamundësie, ashtu dhe ngarkohet me faj dhe gjynah për mosveprim në rast mundësie. Allahu na...

Madhështia e mimberit të xhumasë

Xhamia ka shenjtërinë e saj, hytbeja e xhumasë ka rolin e saj reformues, ndërsa hatibi ka madhështinë e tij, i cili kërkon nga xhemati...

Më të lexuarat