Ballina ZHVILLIM Gruaja dhe familja e thirrësve

Gruaja dhe familja e thirrësve

FAMILJA E LUMTUR TEK TË PARËT TANË

1- Bamirësia ndaj bashkëshortes, fëmijëve dhe shërbetorëve, në rast se i ka. Thotë Imam Maliku: “Duhet që njeriu të jetë bamirës ndaj anëtarëve të familjes...

10 MËNYRA SE SI TË BËNI DAVET NË REHATINË E SHTËPISË SUAJ

Nëse gjithmonë keni pasur dëshirë të përfshiheni në davet; tu bëni thirrje njerëzve për në rrugën e vërtetë, mirëpo e keni ndjerë veten tejet...

SHTËPIA E MUSLIMANIT

Falënderimi i takon vetëm se Allahut dhe paqja dhe lavdia qofshin mbi Muhamedin, birin e Abdullahut dhe robin dhe të Dërguarin e Allahut. O ju...

Femra muslimane dhe roli i saj në thirrjen islame

Femra është sikur meshkujt, ajo duhet të bëjë davet (thirje) në rrugën e Allahut, të urdhëroj për të mirë dhe të ndaloj nga e...

DREJTUAR KËRKUESES SË DITURISË!

E nderuara motër, vlera e kërkimit të diturisë është e njohur dhe mjafton si dëshmitar i saj hadithi i Pejgamberit (salAllahu alejhi ue selem)...

Shumë të kualifikuara, por me dëshirë zgjedhin të jenë shtëpiake dhe edukuese të fëmijëve

Doktor, inxhinier, infermiere – mami e certifikuar, shkrimtar dhe kritik letrar. Këto profesione shumë të respektuara janë kulmi i viteve të studimit intensiv, trajnimit...

Më të lexuarat