KËSHILLA PËR MENDJEMPREHTËSI NË TË FOLUR

Për të tërhequr masën rreth veti, një ligjërues – folës ka nevojë të jetë edhe i shkathët dhe mendjemprehtë. Për të realizuar një gjë...

HUTBEJA E XHUMASË KURS ZHVILLIMI DHE AVANCIMI

Ahmed Bessam Sai Në një prej xhamive të Oksfordit një ditë xhumaje u krijua një potere. Xhemati, që nuk pajtuan me Imamin i cili kishte...

Dobia e kryerjes së obligimeve fetare dhe preokupimit për njerëzit

“Allahu nuk e ngarkon askënd përtej kapacitetit që ka” (El-Bekare 2, 286)Shejh Hussain Abdul Sattar ka ofruar një shpjegim mahnitës të implikimeve të këtij...

Lidershipi fetar në terminologjinë islame: Një vështrim i përgjithshëm

Pjesë e nxjerrë nga libri "Trajnimi dhe zhvillimi i liderëve fetar muslimanë" - Në çdo fe, fjalët e përdorura për t'iu referuar përgjegjësive të lidershipit...

Më të lexuarat