Më datë 27.4. 2021, hoxhë Rasim Haxha nga qyteti i Ferizajit, e mbrojti me sukses disertacionin e doktoratës pranë Universitetit të Kasimit në Arabinë Saudite, me titullin: “Shkolla hanefito-indiane, zhvillimi, veçoritë dhe përzgjedhjet fikhore”.

Komisioni ishte i përbërë nga:
Prof. dr. Abdulaziz Muhamed Rubejish, mentor.
Prof. dr. Abdulaziz Suud Duvejhi, anëtar jashtë universitetit të Kasimit.
Prof. dr. Muhmed Ibrahim Xhasir, anëtar.

Komisioni e vlerësoi këtë disertacion me notën më të lartë të mundshme dhe porositi që të botohet dhe të shpërndahet nëpër universitet e tjera.

Unioni studentor: Kosovë, Maqedoni e Veriut

Kasim, Arabi Saudite