Nëse vëren tek fëmija yt atë që e urren, pendohu tek Allahu xh.sh.

»O ju që besoni! Ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, karburante (lëndë djegëse) të të cilit janë njerëzit dhe gurët, dhe të...

Më të lexuarat