Ne priremi t’i mendojmë takimet si hapësira ku takohen mendjet; po sikur t’i ripërcaktojmë takimet si hapësira ku takohen shpirtrat?

Edhe pse ka shumë libra dhe burime që diskutojnë se si të organizohen takime të suksesshme, në këtë artikull, unë do të eksploroj se si mund t’i qasemi takimeve nga një këndvështrim shpirtëror dhe ndikimin që ka spiritualiteti ynë në cilësinë e takimeve tona.

Do të përpiqem t’i përgjigjem gjithashtu pyetjes: si mund të jenë takimet tona përçues të Bereqetit (Mirësisë Hyjnore) për veten dhe organizatat, madje edhe një mjet për zhvillimin shpirtëror personal dhe ekipor?

Ky artikull do të jetë i dobishëm për drejtuesit e ekipeve, menaxherët dhe këdo që dëshiron të shohë më shumë bereqet në takimet e tyre të punës.

Takimet si hapësira ku takohen shpirtrat

Profeti Muhamed (ﷺ) ka thënë: “…shpirtrat janë si ushtarë të rekrutuar, ata që e njohin njëri-tjetrin bashkohen në harmoni dhe ata që nuk e njohin njëri-tjetrin janë në neveri”. [Musliman]

Për të kuptuar hadithin e mësipërm, duhet të kuptojmë se udhëtimi fillestar i shpirtit tonë nuk është momenti kur hymë në këtë botë. Në vend të kësaj, origjina e të gjithë shpirtrave ishte kur ata u krijuan nga Allahu i Madhërishëm, dhe na bëri dëshmitarë të Ekzistencës së Tij Hyjnore. Allahu i Madhërishëm thotë në Kuran:

”Kur Zoti yt nxori nga kurrizi i bijve të Ademit pasardhësit e tyre dhe i bëri të dëshmojnë kundër vetes së tyre, u tha: “A nuk jam Unë Zoti juaj?” Ata u përgjigjën: “Po, dëshmojmë se Ti je.” Kështu bëri Ai, në mënyrë që ju (o njerëz) të mos thoni në Ditën e Kiametit: “Këtë nuk e kishim ditur.” (Surja El-A’raf, 172)

Pra, në atë botë të paraekzistencës, disa shpirtra u takuan me njëri-tjetrin, ndërsa disa jo. Kjo lidhje u fut në këtë fushë, e cila shpjegon se si ndonjëherë mund të hysh në një takim dhe të ‘afrohesh’ me dikë edhe pse nuk e ke takuar kurrë më parë, ose, ndodh e kundërta – përpiqesh fort të punosh me dikë dhe megjithëse ai është njeri i mirë, ju ndjeni një lloj neverie të pashpjegueshme ndaj tyre.

Për të qenë i qartë, ky nuk është një justifikim për të shmangur punën me disa njerëz sepse nuk ju pëlqejnë ata ose krijoni grupe dhe klika me njerëz sepse ju pëlqen të punoni me ta. Në vend të kësaj, ne duhet ta kuptojmë këtë hadith nga dy këndvështrime:

 1. Kur hyjmë në një hapësirë, nuk e sjellim vetëm veten tonë profesionale në punë; ne e sjellim gjithë shpirtin në punë. Dhe shpirti ynë mund të lidhet ose jo me ata që janë prezent në takim.
 2. Vetëm për shkak se ne nuk lidhemi me dikë në nivel shpirtëror nuk do të thotë që duhet t’i shmangim ata; në vend të kësaj, ne duhet ta shohim praninë e tyre si një provë të karakterit dhe zhvillimit tonë shpirtëror. Dhe nëse mund të mësojmë të punojmë me ta me ihsan (mirësi), kjo vetëm do të sjellë dobi për të gjithë ekipin, pasi ne do të jemi në gjendje të mësojmë nga njëri-tjetri, pavarësisht nga mënyrat e ndryshme e të menduarit qenies tonë.

Kur sillni gjithë shpirtin tuaj në një takim

Dr. Abdullah Rothman, në artikullin e tij “Çfarë Islami i ofron vetë-ndihmës moderne: Një paradigmë islame e psikologjisë”, ndan strukturën e shpirtit, në të cilën ai argumenton se ndryshe nga konceptet popullore brenda psikologjisë moderne, një perspektivë islame e shpirtit përfshin aspekte të shumta, përkatësisht: trupin, mendjen, zemrën shpirtërore, shpirtin dhe veten (nefsin). Këto aspekte integrohen së bashku për të formuar qenien shpirtërore që ne njohim si qenie njerëzore.

Prandaj, kur një shpirt merr pjesë në një takim – ata sjellin këto aspekte të ndryshme të shpirtit të tyre në takim. Për më tepër, secili nga këto aspekte mund të ndikohet nga ndërveprimet që ndodhin gjatë takimit. Më poshtë janë shembuj se si çdo aspekt i një shpirti mund të ndikohet gjatë një takimi:

 • Zemra shpirtërore

Nëse zemra është shpirtërisht e shëndetshme dhe jo e sëmurë, ajo do të jetë në gjendje të perceptojë realitetin shpirtëror të asaj që po ndodh në një takim dhe ndoshta do t’i jepen njohuri dhe vizion që mund të jenë shumë të dobishme për ekipin ose organizatën. Megjithatë, nëse zemra është e sëmurë me sëmundje shpirtërore si zilia ose arroganca, atë mund ta zëvëndësojë trupi në takim (vetëm prezenca fizike) dhe ta përshkruaj atë sjellja toksike.

 • Mendja

Nëse mendja është e shëndoshë – jo vetëm mendërisht, por shpirtërisht e shëndoshë – një person do ta përdorë atë për të marrë vendime shpirtërisht-inteligjente gjatë takimit. Për shembull, në vend që të kryejnë vetëm një analizë kosto/përfitim të një projekti nga një perspektivë e kësaj bote, ata do të marrin në konsideratë perspektivën e ahiretit (botës tjetër) të një projekti dhe përfitimin afatgjatë të tij, duke përdorur kështu mendjen e tyre për të marrë një vendim sa intelegjent aq edhe shpirtërore, i cili për individin do të kishte përfitime në të dy botët.

 • Egoja (Nefsi)

Ndoshta pjesa që është më ‘aktive’ në takime është nefsi (egoja), i cili, nëse nuk është i disiplinuar, mund të jetë egoist, territorial dhe i fokusuar vetëm tek individi. Të gjithë kemi qenë dëshmitarë se si nefsi, nëse lihet i shfrenuar nga zemra dhe mendja, mund të bëjë kërdi në takime. Nga ana tjetër, nëse e mbajmë nën kontroll nefsin gjatë takimeve, mund të kalojmë nëpër biseda të vështira pa u ndjerë të kërcënuar apo fajësuar nga ajo që thuhet.

 • Shpirti

Ky është kundërhelmi i nefsit. Pjesa e pastër e shpirtit tuaj që dëshiron t’ju tërheqë drejt kuptimit dhe qëllimit më të lartë. Ai dëshiron të lidhet me realitetet hyjnore dhe qiellore në vend të dëshirave tokësore. Ndonjëherë mund të jetë idealist – por është pikërisht ky idealizëm që e bën atë një zë të rëndësishëm për t’u dëgjuar gjatë takimeve.

 • Trupi

Të mos harrojmë anën fizike të qenies sonë – trupat tanë – që janë enët e shpirtit tonë. Nëse i japim trupit tonë të drejtën e tij – me pushim, ushqim dhe stërvitje – do të paraqitemi në një takim në një gjendje shumë më të mirë sesa nëse jemi të lodhur ose jo të shëndetshëm. Gjithashtu, gjëra të thjeshta si veshja dhe të qenit i rregulluar mirë për një takim do të ndikojnë në performancën dhe praninë tuaj gjatë takimit kundrejt shfaqjes së çrregullt (ose veshja e rrobave të thjeshta në takimet e mbajtura online).

Supozoni se takimet janë hapësira ku takohen shpirtrat dhe se çdo shpirt ka aspekte të ndryshme të cilat mund të ndikohen në mënyra të ndryshme gjatë një takimi. Në atë rast, ne duhet t’i dizajnojmë takimet tona si mjedise të favorshme ku sjellim aspektet më të mira të shpirtit tonë dhe zvogëlojmë shkaktarët që mund të nxjerrin në pah aspektet negative të shpirtit tonë.

Për më tepër, të mos harrojmë se përveç menaxhimit të shpirtrave tanë, ne kemi një armik kryesor që dëshiron të ndikojë negativisht tek ne, për të cilin duhet të jemi të vetëdijshëm dhe ai është shejtani.

Këshilla praktike për të hartuar takime të mbushura me begati

Nëse e keni ndjekur blogun tonë për një kohë, do ta dini se ne avokojmë që individët dhe organizatat të miratojnë “kulturën e begatisë” në vend të “kulturës së nxitimit” (Hustle culture – një mënyrë jetese e dikujt që vazhdon të punojë dhe pushon vetëm për një kohë të shkurtër).

Kultura e begatisë është e përqendruar te Zoti, e përqendruar më pas dhe e drejtuar nga qëllimi dhe ndikimi. Ndërsa kultura e nxitimit është e përqendruar në ego, e përqendruar në këtë botë dhe e drejtuar ngapërfitimet materiale.

Nëse duam t’i mbushim takimet tona me begati – së pari duhet të përvetësojmë botëkuptimin e kulturës së begatisë si ekip dhe më pas t’i dizajnojmë takimet tona si mundësi për zhvillimin e gjithë shpirtit.

Ne mblodhëm ide se çfarë të bëjmë para, gjatë dhe pas takimit për të maksimizuar Barakah – nëse takohemi personalisht apo virtualisht. Unë përmbledh pikat kryesore nga diskutimi ynë më poshtë:

Para takimit

– Vendosni qëllimin për takimin: Pse po i drejtoni/ndiqni takimet? Cili është qëllimi pas tij? Si mund ta nivelizoni qëllimin tuaj për takimin, në mënyrë që ai të jetë më i përqendruar te Zoti, i përqendruar te bota tjetër dhe i drejtuar nga qëllimi/ndikimi?

Çfarë mendësie, vlerë apo ritual të kulturës Barakah do të bashkoni në takim? Ju mund t’i përdorni kartat tona të “Kulturës së Begatisë” – https://shop.productivemuslim.com/collections/frontpage/products/barakah-culture-cards-2nd-edition – si një mjet për t’ju ndihmuar të zgjidhni një mentalitet, vlerë ose ritual për t’u praktikuar në takimin e ardhshëm. Për shembull, nëse vendosni të praktikoni një mentalitet “të bollshëm” – do të jeni të vetëdijshëm për të ndarë idetë tuaja dhe jo për të grumbulluar informacion.

– Programoni takimin jashtë orarit të namazit: Sigurohuni që takimet të mos bien ndesh me kohën e namazit dhe nëse për ndonjë arsye nuk mund ta shmangni përplasjen, sigurohuni që të planifikoni pushimet e namazit gjatë takimit ose të informoni nikoqirin e mbledhjes që do të ju duhet një pushim 10-15 minuta për faljen e namazit. Takimet nuk duhet të përdoren si justifikime për të humbur ose vonuar namazet.

– “Lidhe devenë tënde” dhe përgatitu tërësisht për takimin. Nëse jeni mikpritës, dërgoni axhendën herët me dokumentacionin përkatës. Sigurohuni që pajisjet dhe hapësira teknologjike të jenë të përshtatshme për takimin, etj. Nëse jeni duke marrë pjesë në takim, lexoni se çfarë do të diskutohet gjatë takimit, bëni gati shënimet tuaja dhe bëni pyetje përpara takimit nëse gjërat janë të paqarta.

 • Gjatë takimit

Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Sa herë që një grup njerëzish ulen në një tubim në të cilin nuk e përmendin Allahun e Lartësuar dhe as nuk i dërgojnë salavate Pejgamberit të tyre, një tubim i tillë është hidhërim dhe humbje kohe për ta. Nëse do Allahu, do t’i dënojë dhe nëse do, do t’i falë.” (Tirmidhiu)

 • Merrni pjesë në mbledhje në gjendje të pastërtisë shpirtërore

Pikërisht para fillimit të takimit, ju rekomandoj që të merrni abdes, në mënyrë që të zvogëloni ndikimin e shejtanit mbi ju gjatë takimit. Nëse keni mundësi kërkoni nga kolegët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë dhe të vijnë në takim me abdes. Nëse keni më shumë kohë, falni 2 rekate dhe kërkoni nga Allahu lehtësi dhe bereqet gjatë takimit. Gjithashtu, kërkoni falje Allahut shpesh përpara fillimit të një takimi, në mënyrë që mëkatet tuaja personale të mos ndikojnë në rezultatin e takimit.

 • Thuaj Bismillah me zë

Fillojeni takimin me një ‘Bismillah’ të dëgjueshëm dhe të vetëdijshëm – e kupton vërtet se po e nis këtë takim “në emër të Zotit”. Nëse mundeni, pas Bismilahut, filloni takimin duke falënderuar Allahun (hamd) dhe duke dërguar selam dhe bekime mbi Profetin Muhamed (paqja qoftë mbi të) për të shtuar më shumë mirësi hyjnore në takimin tuaj.

 • Filloni me një check-in të vëmendshëm

Nëse jeni mikpritës i takimit, bëni që të gjithë anëtarët e ekipit të bëjnë një hyrje të shkurtër dhe të ndajnë me ju se ku janë në nivel personal. Kjo ju ndihmon të vlerësoni emocionet dhe spiritualitetin e njerëzve dhe mund të informojë se si zhvillohet takimi. P.sh., nëse dikush është duke kaluar një ditë të keqe, si udhëheqës, ju mund ta lehtësoni presionin ndaj tij gjatë takimit derisa të jetë në një gjendje më të mirë. (BONUS: Mund ta provoni këtë praktikë të Uedud Hasan, i cili është instruktor në ‘Productive Muslim’. Ai u kërkon të pranishmëve të marrin frymë thellë tre herë dhe më pas të fillojnë të flasin pak çaste për gjendjen e mendjes, trupit dhe zemrës së tyre.

 • Jini vigjilentë për prezencën e shejtanit

Jini të vetëdijshëm për shejtanin që përpiqet të krijojë armiqësi midis anëtarëve të ekipit tuaj ose të nxisë zemërimin dhe arrogancën në dhomë. Thënia “Eudhu-billahi min esh-shejtani-Raxhim” kur ka ngritje të zërit dhe debate të ashpëra ndihmon në ruajtjen e qetësisë – ose t’u kërkohet pjesëmarrësve të takimit të ndryshojnë vendet e tyre nëse gjërat nxehen gjithashtu mund të ndihmojë.

 • Këshillohuni mes vete para marrjes së vendimeve

Qëllimi i takimeve është të diskutoni temat tërësisht dhe të mos detyroni idetë tuaja në ekip. Paraqitni rastin tuaj, por jini të hapur për të ndryshuar mendje ose për të miratuar vendime që mund të mos ju pëlqejnë.

”Në saje të mëshirës së Allahut, u solle butësisht me ta (o Muhamed). Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhdë, ata do të largoheshin prej teje. Prandaj falua atyre gabimin, kërkoi falje Allahut për ata dhe këshillohu me ata për çështje të ndryshme. Kur të vendosësh për diçka, mbështetu tek Allahu. Vërtet, Allahu i do ata që mbështeten tek Ai.” (Surja Ali Imran, 159)

 • Pauza e namazit

Një herë mora pjesë në një takim me një drejtues të një banke të madhe islame. Kur filloi thirrja e ezanit ai heshti dhe më pas e ndërpreu takimin. Pas ezanit, ai kërkoi që të bëjmë një pushim për namaz e më pas të vazhdojmë takimin. Ky ishte një shembull i fuqishëm i “Kulturës së begatisë” në një mjedis organizativ.

 • Përfundoni takimin me duanë të cilën na e mësoi i Dëeguari i Allahut që ta themi në fund të takimeve tona

I Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Kushdo që ulet në një tubim dhe merret me biseda të kota dhe para se të ngrihet, lutet me fjalët: “Subhaneke Allahumma ue bihamdika, eshhed en la ilahe illa Ente, estaghfiruke ue etubu ilejke (O Allah, Ti je i Pastër nga çdo e metë; lavdërimi qoftë për Ty. Dëshmoj se nuk ka Zot të vërtetë përveç Teje; kërkoj falje prej Teje dhe kthehem te Ti me pendim)” do t’i falen (mëkatet që mund t’i ketë bërë me dashje ose pa dashje) në atë kuvend.” (Tirmidhiu)

Pas takimit

 • Falni namaz istihare

Në fund të mbledhjes, pasi t’i keni marrë të gjitha vendimet kyçe, falni istihare dhe kërkoni Allahun të Madhërishëm bereqet dhe mirësi në vendimet e marrura.

 • U jeni mirënjohës njerëzve

Dërgoni një shënim falënderimi për njerëzit që kanë ndikuar tek ju gjatë takimit. Ndoshta ata ndanë diçka që ju frymëzoi ose ishin të shkëlqyeshëm me pjesën e tyre të prezantimit. Falënderimi nuk duhet të vijë vetëm nga drejtuesi i ekipit; mund të jetë mes vetë anëtarëve të ekipit – privatisht ose publikisht.

 • Kërkoni falje

Ndonjëherë, në takime, ne themi ose bëjmë diçka që mund të jetë e papërshtatshme. Kontaktoni personin që mund ta keni ofenduar pa dashje dhe kërkoni falje prej tij. Nëse është diçka që ju ndiheni të ndikuar në të gjithë ekipin – shkruajini/folini atyre individualisht ose në grup dhe kërkoni falje. Mos lejoni që shejtani të vrapojë mes jush dhe të shkaktojë armiqësi.

 • Jepni këshilla dhe komente të sinqerta

Ndonjëherë, mund të vëreni një sjellje të dikujt për të cilin ai mund të mos jetë i vetëdijshëm, që ndikon negativisht në takim, p.sh., shfaqja gjithmonë vonë ose rrotullimi i syve kur dikush nuk pajtohet me ta, ose ndërpret vazhdimisht folësin. Pas takimit, bisedoni me ta privatisht për sjelljen dhe se si ajo ndikon në takim. Jepu atyre këshilla të sinqerta, pavarësisht nëse janë CEO apo praktikanti më i ri.

 • Merrni masa dhe merrni përgjegjësi për vendimet e marra në shura

Kur Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të) mbajti shura se çfarë duhet bërë para betejës së Uhudit (qoftë nëse duhet të qëndrojmë në Medine apo të largohemi nga muret e qytetit), vendimi u mor për të dalë nga Medina – gjë që nuk ishte preferenca e tij personale. Megjithatë, pasi u mor vendimi, ai veshi mburojën e tij dhe u përgatit të nisej në betejë. Edhe kur sahabët u ndjenë keq që e bindën Profetin të bënte diçka që ai nuk e preferonte – ai nuk ndryshoi mendje, por iu përkushtua vendimit të marrë në shura.

 • Lutuni për ekipin tuaj

Pasi të përfundojë takimi, gjeni kohë për t’u lutur për ekipin tuaj privatisht. Kërkojini Allahut që t’i bekojë, t’ua lehtësojë punët, t’i frymëzojë dhe të mos lejojë që shejtani të hyjë mes jush. Këto dua do të jenë ngjitësi shpirtëror që do të mbajë harmoninë e ekipit së bashku.

 • Reflektoni dhe meditoni

Merrni pak kohë për të reflektuar dhe për të mbajtur veten përgjegjës për performancën tuaj gjatë takimit. Jo vetëm nga pikëpamja profesionale por edhe nga pikëpamja shpirtërore. Si ishte qëndrimi juaj gjatë takimit? Si ishte nefsi juaj? Çfarë mund të bëni ndryshe herën tjetër për të përmirësuar performancën tuaj profesionale dhe shpirtërore?

Ajo që sollëm më lartë nuk është një listë gjithëpërfshirëse e gjërave që mund të bëni për të tërhequr begati dhe mirësi në një takim. Megjithatë, shpresoj se do t’ju frymëzojë ju dhe ekipin tuaj që të filloni të mendoni për takimet jo si humbje të frikshme të kohës, por si mundësi për të kultivuar mirësi për veten dhe organizatën tuaj.

Muhamed Faris

Përktheu:

Nisma për zhvillimin e predikuesve – thirrësve | Thirrja.org