Çallma e Hoxhës – Justinian Topulli

Çallma apo turbani, siç e quajnë disa, është ajo copë, zakonisht e bardhë që mbështillet rreth festes, takijes apo kokës dhe që shërben si...

Projekti i jetës

Projekti i jetës nuk është një ide moderne. Dijetarët e hershëm jetuan për të realizuar projektet e tyre. Projekti i jetës është projekti për...

PERSONI KOMIK DHE SARKASTIK

Shumë prej muslimanëve janë bërë ky personi komik, i cili nxjerr në pah komiken nga çdo gjë, nxjerr barcoletë nga çdo rast dhe nuk...

DASHURIA NDAJ EPSHEVE

Dashuria ndaj epsheve është fitne (sprovë) e cila e inkurajon njeriun që të mos i bindet urdhërave të All-llahut dhe të bëj gjunahe. Ky lloj...

Mësime që na motivojnë për shtimin e diturisë

Në shpalljen e ajetit të parë prej Kuranit, që është fjala e të Lartësuarit: “Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi” (Alek: 1) ka...

Të kuptuarit e esencës së sexhdes

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, familjen, shokët dhe mbarë pasuesit e tij gjer në amshim!Nuk ka dyshim se prej begative...

Më të lexuarat