KBI Vushtrri shpall konkurs për: Imam, hatib dhe mualim

Data: 3 mars 2021 Këshilli i Bashkësisë Islame i Vushtrrisë shpall: KONKURS Për plotësimin e vendit të lirë të punës: Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e...

KBI Pejë: Konkurs për 2 Imam, hatib dhe mualim

30 shtator 2019 Këshilli i Bashkësisë Islame i Pejës shpall: K O N K U R S Për plotësimin e vendit të lirë të punës: 1. Imam, hatib...

Më të lexuarat