Shenjat e kohëve që jetojmë

Shembulli i atyre që u ngarkuan të bartin Teuratin, dhe pastaj nuk e bartën atë, i ngjan shembullit të gomarit që mbart libra!(El-Xhumu’ah 62,...

Muhammed Ali Sabuni ka ndërruar jetë

Sot (19 mars 2021), në Turqi, ka vdekur dijetari mysliman, autori i tefsirit Safvetu et-tefasir, Shejh Muhammed Ali Sabuni. Muhamed Ali Sabuni lindi më 1930...

KBI Kaçanik shpall konkurs për: Imam, hatib dhe mualim

Data: 11 mars 2021 Këshilli i Bashkësisë Islame i Kaçanikut shpall: KONKURS Për plotësimin e vendit të lirë të punës: Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e...

KBI Vushtrri shpall konkurs për: Imam, hatib dhe mualim

Data: 3 mars 2021 Këshilli i Bashkësisë Islame i Vushtrrisë shpall: KONKURS Për plotësimin e vendit të lirë të punës: Imam, hatib dhe mualim në xhaminë e...

KBI Pejë: Konkurs për 2 Imam, hatib dhe mualim

30 shtator 2019 Këshilli i Bashkësisë Islame i Pejës shpall: K O N K U R S Për plotësimin e vendit të lirë të punës: 1. Imam, hatib...

Më të lexuarat