Kanë thënë për ISTIGFARIN

Ka thënë Katadeja: “Kur’ani iu flet për sëmundjen dhe shërimin tuaj: sëmundja juaj janë mëkatet ndërsa shërimi juaj kërkimfalje (istigfari).” Ka thënë Aliu...

Kanë thënë për PENDIMIN

Ka thënë Omeri r.a.: “Qëndroni me të penduarit ngase ata kanë zemrat më të buta!” Ka thënë Ibni Abbasi r.a.: “Pendimi i sinqertë...

A është e vërtetë se Islami e ndalon njeriun nga të menduarit

Së pari: Myslimani duhet ta ruajë besimin dhe fenë e tij. Duhet të tregojë kujdes në ruajtjen e natyrshmërisë së shëndoshë dhe mendimeve që...

Në Ramazan hapen dyert e Xhenetit, qiellit, mëshirës

Shejkh ibn Baz përmend se Profeti, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, i informonte shokët e tij se Muaji i Ramazanit: ‘’Është muaj...

Urtësi nga Ibën Kajjim el-Xheuzije

Ai që e njeh veten e vet, nuk do të merret me të metat e të tjerëve, por me përmirësimin e vetvetes. Dy...

THËNIE TË ÇMUARA NGA MUSTAFA SIBAI

Sikur ta shikoje botën me syrin e shpresës dhe optimizmit, do ta shihje bukurinë në çdo cep të saj. Nëse të është dhënë...

Më të lexuarat