Edukimi i Brezave

Allahu i Madhëruar thotë: “Është Ai që u solli të analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për t’u lexuar atyre shpalljet e Tij,...

Shoqëria me pushtetarët – Ibn Xheuzi

Shoqëria me pushtetarëtËshtë me të vërtetë për t’u habitur me dikë që ka një grusht mendje, ose i ka mbetur pak fé dhe që...

Prijësi i ditur, shpëtim për xhematin…

nga hoxhë Justinian Topulli Nga Prijësi i Besimtarëve Omer ibn Hatab (radijAllahu anhu) përcillet se ka thënë: “Përnjëmend nuk ka Islam pa xhemat, dhe nuk ka...

PROFETËT U DERGUAN SI PËRGEZUES DHE QORTUES

Allahu i lartesuar thote: "Pa dyshim, Ne të dërguam ty me të Vërtetën, si përgëzues dhe paralajmërues. Ti nuk do të pyetesh për banorët...

Mësime që na motivojnë për shtimin e diturisë

Në shpalljen e ajetit të parë prej Kuranit, që është fjala e të Lartësuarit: “Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi” (Alek: 1) ka...

Xhelozia për dijen e thellë – Ibn Kajjimi

Një aspekt i xhelozisë hyjnore është zelli për të ruajtur dijen e thellë, të cilën dëgjuesi nuk e kupton dot, nga përmendja vend e...

Më të lexuarat