Si po e dëmton umetin kompleksi i inferioritetit (si mund ta ndryshojmë këtë)

  Historia islame është e mbushur me shembuj të muslimanëve që ishin udhëheqës të klasit botëror. Ata i mposhtën perandorit më të mëdha të kohës,...

UDHËHEQJA DHE ADMINISTRIMI

Abdul Kerim bin Muhammed El-Maliki 1. Kur të humb amaneti, prite kiametin! E si ndodhë humbja e amanetit? Kur çështja t’i dorëzohet njeriut jo kompetent....

REALIZIMI DHE PËRSOSMËRIA

Abdul Kerim bin Muhammed El-Maliki 1. Allahu do që, kur ta kryeni një punë, ta kryeni në formë të përsosur. 2. Për çdo punë, konsultoni...

Kanë thënë për ISTIGFARIN

Ka thënë Katadeja: “Kur’ani iu flet për sëmundjen dhe shërimin tuaj: sëmundja juaj janë mëkatet ndërsa shërimi juaj kërkimfalje (istigfari).” Ka thënë Aliu...

Kanë thënë për PENDIMIN

Ka thënë Omeri r.a.: “Qëndroni me të penduarit ngase ata kanë zemrat më të buta!” Ka thënë Ibni Abbasi r.a.: “Pendimi i sinqertë...

A është e vërtetë se Islami e ndalon njeriun nga të menduarit

Së pari: Myslimani duhet ta ruajë besimin dhe fenë e tij. Duhet të tregojë kujdes në ruajtjen e natyrshmërisë së shëndoshë dhe mendimeve që...

Më të lexuarat