Ballina ZHVILLIM Mbrojtja e të drejtave të njeriut

Mbrojtja e të drejtave të njeriut

Deklarata e Kairos për të drejtat e njeriut në Islam (1990)

Deklarata e Kajros për të Drejtat e Njeriut në Islam (CDHRI) është një deklaratë e shteteve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OIC) e...

Konventa Europiane “Mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve”

Konventa Europiane “Mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve” Konventa Europiane “Mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve”  Strasburg, 25.1.1996     Hyrje Shtetet anëtare të Këshillit të Europës dhe shtetet...

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS E KOMBEVE TË BASHKUARA

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989   PREAMBULA   Shtetet Palë në...

Deklarata e Kajros e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të Drejtat e Njeriut (Rish....

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit Deklarata e Kajros e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të Drejtat e Njeriut (Verzioni i rishikuar me 28 Nëntor...

DEKLARATA E PËRGJITHSHME MBI TË DREJTAT E NJERIUT

Më 10 dhjetor të vitit 1948, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nxori dhe shpalli Deklaratën e Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut,...

Më të lexuarat