Ballina ZHVILLIM Mbrojtja e të drejtave të njeriut

Mbrojtja e të drejtave të njeriut

Letër e hapur për aktivistët dhe organizatat muslimane që angazhohen me strukturat e zbatimit...

Letër e hapur për aktivistët dhe organizatat muslimane në SHBA për angazhimin me strukturat e policisë Kohët e fundit, më kanë dërguar mesazhe private një...

Rikthimi i perceptimit të mirë të muslimanëve, pjesa III – Si dështojnë organizatat muslimane...

Në dy postimet e mëparshme, unë kam eksploruar temën e përmirësimit të marrëdhënieve midis muslimanëve dhe medias – nga hapat bazë që mund të...

BESËLIDHJA PËR TË DREJTAT E FËMIJËS NË ISLAM – Konventa e Organizatës për Bashkëpunim...

* Në fund të tekstit mund ta shkarkoni në formatin PDF BESËLIDHJE PËR TË DREJTAT E FËMIJËS NË ISLAM Shtetet palë të këtij pakti, Duke besuar se...

Deklarata e Kairos për të drejtat e njeriut në Islam (1990)

Deklarata e Kajros për të Drejtat e Njeriut në Islam (CDHRI) është një deklaratë e shteteve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OIC) e...

Konventa Europiane “Mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve”

Konventa Europiane “Mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve” Konventa Europiane “Mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve”  Strasburg, 25.1.1996     Hyrje Shtetet anëtare të Këshillit të Europës dhe shtetet...

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS E KOMBEVE TË BASHKUARA

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989   PREAMBULA   Shtetet Palë në...

Më të lexuarat