Ballina ZHVILLIM Udhëheqja arsimore e mektebeve

Udhëheqja arsimore e mektebeve

Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, si mësues

Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, si mësues 1-Emërtimi i Pejgamberit, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, mësues; 2- Mësuesi i parë është Muhammedi, sal-lall-llahu alejhi ve...

Mësuesi shpresa e ummetit

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe...

Më të lexuarat