Ballina ZHVILLIM Udhëheqja arsimore e mektebeve

Udhëheqja arsimore e mektebeve

Çfarë e bën një xhami miqësore për të rinjtë?

Pse na duhet një xhami miqësore për të rinjtë? Nëse vërtet besojmë se fëmijët janë e ardhmja, atëherë të sigurohemi që ata të edukohen në...

Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, si mësues

Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, si mësues 1-Emërtimi i Pejgamberit, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, mësues; 2- Mësuesi i parë është Muhammedi, sal-lall-llahu alejhi ve...

Mësuesi shpresa e ummetit

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe...

Më të lexuarat