Ballina ZHVILLIM Zhvillim profesional dhe administrim

Zhvillim profesional dhe administrim

Xhamia dhe bota e biznesit

– Xhamia dhe largpamësia Biznesi është krijuar për të fituar dhe jo për të humbur. Në mënyrë të ngjashme, qëllimi i Islamit është të fitojë...

PYETJET QË NDIHMOJNË NË DEFINIMIN E  VIZIONIT

Pyetjet që ndihmojnë në definimin e  vizionit   Vizioni është një deklarim frymëzues i një të ardhmeje emocionale e idealiste të një organizate ose grupi. Vizioni...

PYETJET QË NDIHMOJNË NË DEFINIMIN E MISIONIT

Misioni përfshinë arsyen e ekzistencës, themelimit dhe funksionimit. Ai i jep formë kulturës së organizatës. 1. PSE JEMI KËTU, CILA ËSHTË ARSYEJA E PARË? Çfarë...

Më të lexuarat