Prijësi i ditur, shpëtim për xhematin…

nga hoxhë Justinian Topulli Nga Prijësi i Besimtarëve Omer ibn Hatab (radijAllahu anhu) përcillet se ka thënë: “Përnjëmend nuk ka Islam pa xhemat, dhe nuk ka...

OBLIGIMET E MËSUESIT (HOXHËS) NDAJ NXËNËSIT (TALEBES)

Mësuesi duhet të ketë mëshirë të madhe ndaj nxënësve dhe duhet t’i konsiderojë ata si fëmijët e tij. Ai nuk duhet të kërkojë shpërblim...

PARAMETRAT EDUKATIVË NË MENDIMET E IMAM NEVEVIUT

Parametrat edukativë në mendimet e Imam Neveviut (Allahu e mëshiroftë) Edukata e nxënësit të Kur’anit Imam Neveviu ka thënë: Krejt ajo që kemi përmendur për...

Plotësimi i nevojave të gjeneratës 9/11 – Ngritja e arsimit fetar

Cilat boshllëqe të njohurive bazë dhe edukatës rreth Islamit janë të rëndësishme për t'u mbushur për të rinjtë muslimanë amerikanë dhe cilat burime ekzistojnë...

Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, si mësues

Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, si mësues 1-Emërtimi i Pejgamberit, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, mësues; 2- Mësuesi i parë është Muhammedi, sal-lall-llahu alejhi ve...

Mësuesi shpresa e ummetit

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe...

Më të lexuarat