Përzgjedhja e anëtarëve të këshillave të xhamive: udhëheqja ideale islame

Breshka e gardhitS’jam i sigurt nëse keni dëgjuar rrëfenjën e breshkës së gardhit. Rrëfenja flet për këtë bujkun e moshuar i cili po kalonte...

MODELI I LIDERSHIPIT TË MBRETIT TALUT ME USHTRINË E VET

Kur’ani na përshkruan shembullin e komandantit trim, mbretit të izraelitëve, të përzgjedhur dhe të përcaktuar nga Allahu xh.sh, mbretin Talut dhe modelin e tij...

DA’VEJA(THIRRJA) ISLAME VËSHTRUAR SIPAS HISTORIVE TË RRËFYERA NGA PROFETI MUHAMMED ﷺ

Dr. Sedat ISLAMI DA’VEJA ISLAME VËSHTRUAR SIPAS HISTORIVE TË RRËFYERA NGA PROFETI MUHAMMED ﷺ HYRJE RRETH TREGIMEVE NË DA’VE DHE TREGIMEVE PROFETIKE Si gjini letrare, tregimi ka një...

SHKALLA E PARË DREJT SUKSESIT

Plani në jetën e përditshme ka rëndësi jetike për një jetë të organizuar dhe sistematike, qoftë plan në aspektin fetarë të jetës, apo plan...

OBLIGIMET E MËSUESIT (HOXHËS) NDAJ NXËNËSIT (TALEBES)

Mësuesi duhet të ketë mëshirë të madhe ndaj nxënësve dhe duhet t’i konsiderojë ata si fëmijët e tij. Ai nuk duhet të kërkojë shpërblim...

KUPTIMI LITERAL DHE TERMINOLOGJIK I LIDERSHIPIT DHE LIDHJET NDËRMJET TYRE

El-kijade gjuhësisht Në gjuhën arabe, fjala e përdorur për lidership është el-kijade (القيادة).  Ajo ka disa kuptime që janë shtjelluar gjerësisht në fjalorët e gjuhës arabe: Në Mu’xhem el-meani el-xhamië, është...

Më të lexuarat