Lidershipi komunitar: Një model i bazuar në teori

Hyrje Komuniteti është një nga themelet e shoqërisë sonë moderne. Është hapësira teorike ose fizike që lidh individët së bashku dhe është e lidhur fuqishëm...

Plotësimi i nevojave të gjeneratës 9/11 – Parandalimi dhe trajtimi i drogës

Çfarë mund të bëjnë komunitetet muslimane për të parandaluar dhe trajtuar përdorimin e drogës midis të rinjve muslimanë? Hyrje dhe Temat kryesore Hulumtimi parësor mbi përdorimin...

Kush është ‘Lideri Komunitar’? A je ti i tillë?

Si imamë dhe predikues fetarë angazhimi jonë qëndror është në shërbimin ndaj komunitetit, andaj edhe përgatitja jonë që të marrim përgjegjësin e liderit komunitar...

QASJA SITUACIONALE E LIDERSHIPIT

Kjo është qasja apo teoria e tretë në botën e lidershipit. Sipas saj, lidershipi nuk ka të bëjë me tiparet apo sjelljet që duhet...

Funksionet, qëllimet dhe përfitimet e këshillimit

Funksionet dhe qëllimet që janë përmbushur përmes këshillimit, për hir të të cilave është vendosur këshillimi në Islam, në përgjithësi janë trajtuar nga studiuesit...

TEORITE E LIDERSHIPIT MODERN

Teoritë dhe qasjet mbi esencën e lidershipit dhe komponentët përbërës të tij, janë të shumta dhe të ndryshme. Këtë e dëshmojnë shkrimet që...

Më të lexuarat