Fikhu i formimit të aleancave dhe ndërtimit të koalicioneve

Islami dhe muslimanët kanë një histori të gjatë në Amerikë dhe janë shumë pjesë e trashëgimisë së Shteteve të Bashkuara. Myslimanët dhe jomuslimanët kanë...

PYETJET QË NDIHMOJNË NË DEFINIMIN E  VIZIONIT

Pyetjet që ndihmojnë në definimin e  vizionit   Vizioni është një deklarim frymëzues i një të ardhmeje emocionale e idealiste të një organizate ose grupi. Vizioni...

PYETJET QË NDIHMOJNË NË DEFINIMIN E MISIONIT

Misioni përfshinë arsyen e ekzistencës, themelimit dhe funksionimit. Ai i jep formë kulturës së organizatës. 1. PSE JEMI KËTU, CILA ËSHTË ARSYEJA E PARË? Çfarë...

Pushteti i Vërtetë

Më thuaj për çfarë po mendon, të të them kush je?! A je i zënë me mbledhjen e të hollave, zotërimin e pasurive të patundshme,...

10 Cilësitë e një udhëheqësit të madh komunitar

A keni takuar apo punuar ndonjëherë me një udhëheqës që me të vërtetë është i shkëlqyeshëm? Dikush që është i aftë të nxjerrë më të...

Udhëheqësi i komunitetit – Lideri komunitar

Udhëheqësi i komunitetit - Lideri komunitar Udhëheqësi i komunitetit (lideri komunitar) është një definicion, që më shpesh bëhet nga burime dytësore (veçanërisht nga mediat), për...

Më të lexuarat