Përzgjedhja e anëtarëve të këshillave të xhamive: udhëheqja ideale islame

Breshka e gardhitS’jam i sigurt nëse keni dëgjuar rrëfenjën e breshkës së gardhit. Rrëfenja flet për këtë bujkun e moshuar i cili po kalonte...

MODELI I LIDERSHIPIT TË MBRETIT TALUT ME USHTRINË E VET

Kur’ani na përshkruan shembullin e komandantit trim, mbretit të izraelitëve, të përzgjedhur dhe të përcaktuar nga Allahu xh.sh, mbretin Talut dhe modelin e tij...

KUPTIMI LITERAL DHE TERMINOLOGJIK I LIDERSHIPIT DHE LIDHJET NDËRMJET TYRE

El-kijade gjuhësisht Në gjuhën arabe, fjala e përdorur për lidership është el-kijade (القيادة).  Ajo ka disa kuptime që janë shtjelluar gjerësisht në fjalorët e gjuhës arabe: Në Mu’xhem el-meani el-xhamië, është...

TIPARET MENAXHERIALE TË LIDERIT TË SUKSESSHËM

Sa i përket tipareve menaxheriale të liderit të suksesshëm për t’iu qasur vështirësive dhe sfidave me të cilat ballafaqohet, do të përmendim si në...

A jeni mjaftueshëm i mirë? Si e trajtoi Musa alejhi selam dyshimin në vetvete

A përjetoni vetë-dyshim? A ndiheni si mashtrues në punë, në shtëpi, në qëllimet e mëdha që dëshironi të arrini në jetë? Nuk jeni vetëm. Më...

VIRTYTET MORALE DHE SHPIRTËRORE TË LIDERIT TË SUKSESSHËM SIPAS VIZIONIT KUR’ANOR DHE STUDIMEVE BASHKËKOHORE

Në këtë pjesë do të merremi me tiparet që shkencëtarët dhe ekspertët e lidershipit kanë përmendur ndërsa kanë trajtuar personalitetin e liderit të suksesshëm. Ata...

Më të lexuarat