Parimi i improvizimit – Rudian Zekthi

I. Janë dy dispozitivë metodologjikë, parimi i prioriteteve dhe parimi i gradualitetit, që shfaqen si kushte, respektimi i secilit  konsiderohet kusht për mbarëvajtjen e davetit....

Parimi i realitetit – Rudian Zekthi

Një mënyrë për ta kuptuar me themel Metodën Profetike, në fakt për të vendosur një rend të qartë dhe të sigurtë në begatinë e...

Leximi me Zë – Si ndryshon shoqëria: Rudian Zekthi

Kurani i madhërishëm është i ndarë në kapituj, por nuk është i ndarë në tema. Në fakt, duke qenë Fjalë e Allahut e...

Laicizimi i mendjes – Rudian Zekthi

Laicizimi i mendjes “Ne do t’u bëjmë atyre të mundshme që të shohin argumentat Tonan në horizonte dhe veten e tyre, derisa t’ju bëhet e...

Si ndryshon gjendja e një populli. Kodra Safa – Rudian Zekthi

Kodra Safa Sipas transmetimit të Abdullah Ibn Abasit, si koment për ajetin e sures Shuara, ku Muhamedit a.s. i kërkohet t’u tërheqë vëmendjen njerëzve të...

Grupet dhe ndyshimi i gjendjës së një populli – Rudian Zekthi

Zgjedhjet e fundit për drejtuesit e Komunitetit Mysliman mund të ishin për cilindo nga pjesëtarët e shoqërisë shqiptare, një rast për t’u pezmatuar,...

Më të lexuarat