Ajeti i dytë – Prof. Rudian Zekthi

Ajeti i dytë – Prof. Rudian Zekthi1.Një nga pohimet më të përsëritura në Kuran, është dëshmia e vetë Kuranit për veten se...

Virtytet e Romakëve

“Elif, lam, mim. Romakët u mundën, në një tokë të afërt. Megjithatë, pas disfatës së tyre ata do të triumfojnë. Brenda disa viteve.” (Er-Rum...

Pasoja e robërimit prej pushtetit faraonik

Islami është fé e themeluar mbi parimin e pakompromis të teuhidit – unitetit të papërlyer të Zotit dhe hyjnishmërisë së Tij ekskluzive. Ky parim,...

Idhujtaria dhe Ateizmi – Rudian Zekthi

1. Tashmë kemi arritur në përfundimin se idhujtaria është praktikë në përputhje me një mirënjohje të kursyer - të mangët të njerëzve në raport...

Porosi nga Surja Kehf

Tema që do të flas sot ka të bëjë me porosit e nxjerrura nga kaptina kehf, cilat janë dobit dhe mësimet që marrim nga...

Kur mungon bashkësia e muslimanëve

Qeniet njerëzore janë krijuar me prirjen natyrore që të formojnë dhe jetojnë në bashkësi me të tjerët. Roli themelor i bashkësisë është ofrimi...

Më të lexuarat