Shën Gjergji, historia e festës dhe rreziku i saj

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi zotëriun tone, Muhammed Mustafanë, njeriun, qe nxori njerëzimin nga errësira e injorancës ne dritën e diturisë,...

QËNDRUESHMËRIA NË TË VËRTETËN

Presioni ndaj fesë dhe besimtarëve nuk fillon me kohën tonë. Mospajtimet me fenë, me forma të ndryshme manifestimi, kanë ekzistuar që moti. Madje, është...

Bota e Imanit (besimit)

Ligjërues: Imam Didmar Faja Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare: Besimi në Zotin e gjithësisë është burimi i çdo mirësije. Allahu (xh.sh.) e ka krijuar njeriun...

Gjenerata e parë e muslimanëve Kuranin e kanë konsideruar si letër të dërguar nga...

Falënderimi i qoftë Allahut, bekimi dhe paqja qofshin mbi Muhamedin, a.s., të cilin Allahu xh.sh. e ka zgjedhur për Pejgamberin e Tij të fundit,...

RAMAZANI, MUAJI I MËSHIRËS DHE SOLIDARITETIT

(Kampanja e BIK-ut për solidaritet me agjëruesit) Të dashur vëllezër! Ramazani është një muaj i veçantë adhurimi, është një mundësi nga e cila...

TRIUMFI I BESIMIT

Të dashur besimtarë! Muaji i Ramazanit përpos që është muaj i agjërimit, është edhe muaj i triumfit dhe fitores. Është muaj që ne do...

Më të lexuarat