Raporti i myslimanit me sprovat e Zotit

Prej gjërave të cilat beson myslimani është se Allahu vepron çka dëshiron . Po ashtu, prej gjërave që myslimani është i bindur në to...

Frytet e pendimit

Nga tërë ajo që kemi thënë deri më tani rreth pendimit mbetet të pyesim vetën se çka nëse ne pendohemi te Allahu? Çka fitojmë...

Kur lëmosha bëhet publike

Transmeton Xheriri, i cili thotë ishim duke qëndruar me Pejgamberin në mes të ditës dhe erdhën disa njerëz të zbathur të zhveshur , me...

LARGOHUNI NGA SHTATË MËKATET SHKATËRRUESE

Transmetohet nga Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kênaqur me të!,- se Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë:"Largohuni nga shtatë mëkatet shkatërruese.Thanë: Cilat janë...

Aspiratat e Shejtanit

Tema rreth Shejtanit ka zënë një hapësirë të madhe në Kuran. Kjo temë ka përfshirë shumë nga kaptinat e Kuranit. Allahu sqaron në Kuran...

Dashuria në Islam është fjalë e vlerës, besimit dhe kulturës së myslimanit

Nëse shfletojmë Kuranin librin e Allahut, e gjejmë se Kurani ka filluar me një kaptinë e cila quhet “ kaptina Fatiha” (kaptina e fillimit,...

Më të lexuarat