Gjeneza e obligueshmërisë së namazit të xhumasë dhe fshehtësitë hyjnore të tij

Dita e xhuma është një ditë e përmendur dhe e pasqyruar detajisht në burimet kredibile islame. Allahu, në librin e Tij – Kuran, pastaj...

DITA E ASHURASË, 10 MUHAREM

Për çdo vjet muslimanët gëzohen me rastin e Ashurës, ditën e dhjetë të muajit Muharem, për këtë arsye desha që në këtë shkrim modest...

Në fillim të hixhretit

Falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun. Paqja, mëshira dhe bekimet janë për Muhamedin, për familjen dhe për shokët e tij deri në Ditën...

MËSIME NGA HIXHRETI

Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri...

Çka na mëson hixhreti?

Të dashur vëllezër në Islam! Falënderimi i takon Allahut i Cili në librin e Tij të shenjtë betohet në kohën dhe i Cili vitin e...

Shkaqet e Hixhretit dhe mesazhet e tij

Lajmi i parë që iu bë i njohur Hadixhës r.a. për të ardhmen e të Dërguarit a.s. nga xhaxhai i saj, ishte se ai...

Më të lexuarat