Çallma e Hoxhës – Justinian Topulli

Çallma apo turbani, siç e quajnë disa, është ajo copë, zakonisht e bardhë që mbështillet rreth festes, takijes apo kokës dhe që shërben si...

NUK E DI

Në emër të Allahut.Falënderimi i takon Allahut, ndërsa selamet dhe salavatet tona qofshin mbi të Dërguarin e Allahut ﷺ, mbi familjen e tij, mbi...

Prijësi i ditur, shpëtim për xhematin…

nga hoxhë Justinian Topulli Nga Prijësi i Besimtarëve Omer ibn Hatab (radijAllahu anhu) përcillet se ka thënë: “Përnjëmend nuk ka Islam pa xhemat, dhe nuk ka...

KËRKIMI I DITURISË ËSHTË OBLIGIM

Nga ENES IBN MALIKU(r.a.) transmetohet se Muhamedi (alejhi selam) ka thënë:“Kërkimi i diturisë është farz (obligim) për çdo musliman.” DIJETARËT ISLAMË KANË DHËNË DISA MENDIME...

PERSONI KOMIK DHE SARKASTIK

Shumë prej muslimanëve janë bërë ky personi komik, i cili nxjerr në pah komiken nga çdo gjë, nxjerr barcoletë nga çdo rast dhe nuk...

PJATA E THYER

“Ju e kishit shembullin më të mirë në të Dërguarin e All-llahut”    (el-Ahzab 21)  Arsyeja për suksesin e Pejgamberit ( salAllahu alejhi ue sel-lem) në çdo...

Më të lexuarat