PERSONI KOMIK DHE SARKASTIK

Shumë prej muslimanëve janë bërë ky personi komik, i cili nxjerr në pah komiken nga çdo gjë, nxjerr barcoletë nga çdo rast dhe nuk...

PJATA E THYER

“Ju e kishit shembullin më të mirë në të Dërguarin e All-llahut”    (el-Ahzab 21)  Arsyeja për suksesin e Pejgamberit ( salAllahu alejhi ue sel-lem) në çdo...

DASHURIA NDAJ EPSHEVE

Dashuria ndaj epsheve është fitne (sprovë) e cila e inkurajon njeriun që të mos i bindet urdhërave të All-llahut dhe të bëj gjunahe. Ky lloj...

Hape zemrën ndaj Kuranit këtë Ramazan: lexo, memorizo dhe kupto

  “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e...

Admirimi i hoxhallarëve me famë: Si të mos jesh ithtar i verbër

Siraaj Muhammad Siraaj Muhamed trajton konceptin e admirimit të hoxhallarëve me famë: të qenit aq i zhytur në admirimin e personalitetit të një udhëheqësi fetar...

Çfarë duhet të bëj kur kuptoj që hoxha im i preferuar është i korruptuar?

Imam Omar Suleiman Ky skenar po bëhet gjithnjë e më i përhapur: personi të cilit i keni besuar spiritualitetin, frymëzimin dhe ndoshta edhe sekretet, rezulton...

Më të lexuarat