Plotësimi i nevojave të gjeneratës 9/11 – Parandalimi dhe trajtimi i drogës

Çfarë mund të bëjnë komunitetet muslimane për të parandaluar dhe trajtuar përdorimin e drogës midis të rinjve muslimanë? Hyrje dhe Temat kryesore Hulumtimi parësor mbi përdorimin...

Kush është ‘Lideri Komunitar’? A je ti i tillë?

Si imamë dhe predikues fetarë angazhimi jonë qëndror është në shërbimin ndaj komunitetit, andaj edhe përgatitja jonë që të marrim përgjegjësin e liderit komunitar...

Plotësimi i nevojave të gjeneratës 9/11 – Ngritja e arsimit fetar

Cilat boshllëqe të njohurive bazë dhe edukatës rreth Islamit janë të rëndësishme për t'u mbushur për të rinjtë muslimanë amerikanë dhe cilat burime ekzistojnë...

Si po e dëmton umetin kompleksi i inferioritetit (si mund ta ndryshojmë këtë)

  Historia islame është e mbushur me shembuj të muslimanëve që ishin udhëheqës të klasit botëror. Ata i mposhtën perandorit më të mëdha të kohës,...

Imami, Prijës i Komunitetit

Një pasqyrë e përgjithshmePozita e imamit është ndër pozitat më të rëndësishme të shoqërisë islame, ky fakt është një indikator më shumë që të...

NJË MODEL I LIDERSHIPIT TË IMAMIT DHE PERFORMANCËS SË XHAMISË NË MALAJZI

Ky artikull synon të diskutojë tre argumente kryesore. Së pari, performanca e xhamisë mund të matet të paktën duke përdorur dy dimensione; numri e...

Më të lexuarat