80 NJOHURI DHE DOBI MBI SUREN el-FATIHA

1. E radhitur në Mus’haf, me nr.12. E zbritur në Meke3. Posedon 7 ajete të shkurtëra më mësime jetësore, në raport me Allahun, xhele...

A KE LËNË GJURMË NË SHOQËRI?

Është privim i madh dhe humbje evidente për një person që vetëm të jetë numër në listën e gjatë të njerëzve që kanë jetuar...

Cili është projekti yt i jetës?

Projekti i dijetarit të madh Muhamed Nasiruddin Albanit ishte “Afrimi i sunnetit pranë duarve të Ummetit”, ai ia kushtoi jetën këtij projekti, ia kushtoi...

Funksioni i Imamit në kohën e globalizmit

Globalizmi është një temë komplekse, pasi si proces, shtrihet në disa fusha dhe ka ndikim në disa segmente, me çka gjeneron rrjedha dhe ndërveprime...

MODELI I LIDERSHIPIT TË MBRETIT TALUT ME USHTRINË E VET

Kur’ani na përshkruan shembullin e komandantit trim, mbretit të izraelitëve, të përzgjedhur dhe të përcaktuar nga Allahu xh.sh, mbretin Talut dhe modelin e tij...

NJËANSHMËRIA – JUSTINIAN TOPULLI

Njeriu për nga natyra e tij tenton gjithmonë të mbrojë veten dhe interesin personal apo edhe sojin e tij edhe kur nuk ka të...

Më të lexuarat