“Midis dijetarëve të dynjasë dhe dijetarëve të Botës tjetër” – Ibn Xheuzi

Jam menduar thellë rreth smirës së ndërsjellë ndërmjet dijetarëve dhe kam vënë re se zanafilla e saj është dashuria ndaj kësaj bote, sepse dijetarët...

NGJALLJA E XHELOZISË POZITIVE

Ne jetojmë në shoqëri në të cilat shumica e meshkujve dhe femrave kanë humbur ndjenjën e modestisë, gratë janë të opsesionuara me pamjen e...

Grupet dhe ndyshimi i gjendjës së një populli – Rudian Zekthi

Zgjedhjet e fundit për drejtuesit e Komunitetit Mysliman mund të ishin për cilindo nga pjesëtarët e shoqërisë shqiptare, një rast për t’u pezmatuar,...

Porosi nga Surja Kehf

Tema që do të flas sot ka të bëjë me porosit e nxjerrura nga kaptina kehf, cilat janë dobit dhe mësimet që marrim nga...

CILËSITË E ULEMAVE TË AHIRETIT

Prej cilësive të dijetarëve të ahiretit mund të veçojmë: 1. Ata nuk përzihen me kryetarët apo me njerëzit që janë në pozitë. HUDHEJFE (r.a.) ka thënë: “Kini...

Sekretet e urtësisë – Ibn Xheuzi

Kjo temë është njera ndër temat më të rëndësishme. Për njeriun që beson tek Allahu i Lartësuar, duhet qe të dorëzoher karshi veprave që...

Më të lexuarat