Çka i mungon myslimanit sot ( pjesa e dytë)

Prej gjërave që iu mungon sot myslimanëve është shëmbëlltyra e tyre për të tjerët. Ne myslimanët jemi një popull që krenohemi me të kaluarën...

Çka i mungon myslimanit sot ( pjesa e parë)

Para disa dekadave, deri kah fundi i shekullit të kaluar, ka qenë një zbehje e Islamit dhe të myslimanëve në shoqërinë tonë. Ata i...

HUTBEJA E FUNDIT E HALIFES OMER IBN ABDULAZIZ

Në hutben e fundit Omer ibn Abdulazizi iu drejtua të pranishmëve me fjalët: “Me të vërtetë që ju nuk jeni të krijuar kot, dhe as...

“Shën Gjergji” festë e kujt? Florim ef. Mellova

Falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun. Paqja, mëshira dhe bekimet janë për Muhamedin, për familjen dhe për shokët e tij deri në Ditën...

Shën Gjergji, historia e festës dhe rreziku i saj

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi zotëriun tone, Muhammed Mustafanë, njeriun, qe nxori njerëzimin nga errësira e injorancës ne dritën e diturisë,...

QËNDRUESHMËRIA NË TË VËRTETËN

Presioni ndaj fesë dhe besimtarëve nuk fillon me kohën tonë. Mospajtimet me fenë, me forma të ndryshme manifestimi, kanë ekzistuar që moti. Madje, është...

Më të lexuarat