Në fillim të hixhretit

Falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun. Paqja, mëshira dhe bekimet janë për Muhamedin, për familjen dhe për shokët e tij deri në Ditën...

MËSIME NGA HIXHRETI

Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri...

Çka na mëson hixhreti?

Të dashur vëllezër në Islam! Falënderimi i takon Allahut i Cili në librin e Tij të shenjtë betohet në kohën dhe i Cili vitin e...

Shkaqet e Hixhretit dhe mesazhet e tij

Lajmi i parë që iu bë i njohur Hadixhës r.a. për të ardhmen e të Dërguarit a.s. nga xhaxhai i saj, ishte se ai...

DITA E ARAFATIT

Robër të Allahut, keni dro Allahun, dhe vetëm Atë adhuroni, Ate madhërojeni në këto ditë të mëdha, ngase këto ditë janë ditët më me...

Edhe në vetë veten tuaj. A nuk shihni pra?

Gjithë falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun i Cili përsosi çdo gjë që Ai krijoi dhe Ai e filloi krijimin e njeriut nga...

Më të lexuarat