Mëkatet dhe ndikimi i tyre në individ dhe shoqëri (pjesa e dytë)

Është shumë me rëndësi që besimtari të angazhohet për të krijuar raporte të forta me Krijuesin e tij. Besimtari lidhjet e tij me Krijuesin...

Dijetari dhe studenti që mësoi vetëm 8 gjëra për 33 vite

Dijetari dhe studenti që mësoi vetëm tetë gjëra për 33 vite. Një dijetar e pyeti studentin e tij: Sa vite u bën që më shoqëron...

Rregullat e kurbanit

Kurbani dhe rregullat në lidhje me te. Dispozita fetare për therje të kurbanit, koha kur theret, cila kafshë theret, forma e therjes, etj... ...

DHJETËSHI I FUNDIT | albislam.com

O ju besimtarë! Po t’i thuhej ndokujt prej nesh; Ky është...

MBËSHTETJA NË ALLAHUN

Të dashur xhematlinj! Tevekkuli apo mbështetja tek Allahu është një ndër konceptet më të rëndësishme të besimit tonë. Tevekkul-i nënkupton që njeriu të...

Roli historik i institucionit të Alimit

Gjatë rrjedhës së historisë islame, institucioni i alimit - dijetarët luajtën një rol vendimtar në sigurimin e bazës ligjore, shpirtërore dhe normative për institucionet...

Më të lexuarat